foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

Pomůcky pro 1. třídu

 

 

Výstava - Krajina 2017

 

Slavnostní otevření výstavy proběhne 22. 6. 2017 v 16 hodin (výstava potrvá do 28. 6.) v SKS města Petřvald. Během tohoto odpoledne budete moci zhlédnout krátký doprovodný program žáků a zúčastnit se výtvarného happeningu. Těšíme se na vás!

 

 

 

INFO z HELLO:

 

Dne 5.6. proběhne ukázková závěrečná hodina Vašich dětí u jazykových kroužků HELLO.

Zájemci nejen z řad rodičů již přihlášených dětí, ale i rodičů zájemců, budou vítáni. Příští rok budeme organizovat opět kroužky s RM.

Časy: 12.15 - 1. skupina

            13.00 - 2. skupina

Vstup: hlavní vchod

Hlaste se u p. uč. J.Güntherové.

 

Důležité články:

 

Červen 2017

1.6. Talentmanie

6.6. Focení na konec školního roku

7.6. Knihovnická lekce II.D

8.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 16.00 hod velká TV

8.6. Soutěž v kopané mladší, starší žáci    

8.6. Soutěž v SUDOKU 3.hod              

9.6. Projekt HOLOCAUST    

12.6. Beseda o holokaustu 9.roč 3.-4.hod  

13.6. Výlet z dopravní komise – Ostravský hrad,Landek …..   

16.6. Pětka ze sexu – beseda pro žáky 9.tříd

21.6. Sportovní olympijský den

23.6. Divadélko pro školy - 9.třídy

28.6. Společný úklid v okolí školy

30.6. Vydávání vysvědčení, v 10.00 hodin slavnostní rozloučení s 9.třídami

 

 
 

Talentmanie 1.-3.třída   

 

V průběhu května opět zachvátila naši školu TALENTMANIE. Ve všech třídách probíhala nejprve třídní kola a žáci se tentokrát mohli utkat v naprosto libovolných disciplínách. Třídní učitelé vybrali vítěze a ti pak změřili síly ve školním kole, které proběhlo 1. června 2017 v petřvaldském kulturním domě.

Číst dál...

Pomůcky pro 1. třídu, které již můžete dětem opatřit

Penál

 • 2 ořezané tužky č. 2, pastelky, guma, ořezávátko, fixy

Pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti

(výtvarné potřeby si děti uloží pod lavici do závěsných sáčků, které dostanou při slavnostním  vyřazení z mateřské školy)

 • pracovní tričko nebo zástěra
 • temperové barvy, kelímek
 • štětec plochý č. 6, hadr na otírání štětce
 • lepidlo tuhé
 • náčrtník A5

Potřeby pro tělesnou výchovu

 • cvičební úbor v látkové tašce - tričko, trenky, tepláky, klasické cvičky nebo látkové tenisky se světlou podrážkou

Další potřeby do třídy

 • sedák na židličku (kdo chce)
 • pevné přezůvky s bílou podrážkou v látkovém sáčku
 • ručník, (tekuté) mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky (celé balení, krabička)
 • složka na písmena, číslice
 • složka s drukem

Veškeré pomůcky se snažte (ve vlastním zájmu) dětem podepsat ! 

 

 

Upozornění:

Na výkresy, sešity a papíry ke kopírování budeme vybírat na začátku školního roku přibližně 100 Kč.

V průběhu září obalte učebnice a sešity.

 

Děkujeme.

Múzy Leona Juřici

K uctění památky petřvaldského hudebního skladatele pana Leona Juřici se konal 2. května 2017 v ZUŠ J. R. Míši v Orlové již třetí ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů ZUŠ Moravskoslezského kraje pod názvem MÚZY LEONA JUŘICI. Této přehlídky se také zúčastnily dva soubory z petřvaldské základní umělecké školy.

Číst dál...

Zápis do prvních tříd na ZŠ a ZUŠ Petřvald

20. a 21. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil zápis do prvních tříd. Budoucí žáčci prvních tříd přišli se svými rodiči či prarodiči poprvé do školy, aby prokázali, čemu se naučili jak ve školce, tak v rodině. Mnoho dětí bylo šikovných a plnilo úkoly nachystané paními učitelkami velmi pečlivě. Se školní psycholožkou budoucí prvňáčci kreslili orientační vývojový test. Ti, kteří ještě potřebují trošku dozrát, měli možnost se ve škole rozkoukat a za rok, po odkladu, přijdou jistě pro školu lépe vybaveni.

Poděkování patří paním učitelkám Winklerové, Plankové, Káňové a Šárové, které zápis připravily, a také paní asistentce Budinové a paní zástupkyni Studené, které administrovaly vše potřebné.

Číst dál...

PROJEKTOVÝ TÝDEN V ANGLIČTINĚ na ZŠ a ZUŠ Petřvald
 

Naše ZŠ se ve spolupráci s jazykovou školou HELLO zúčastnila projektového týdne s rodilými mluvčími. Po celý týden docházeli na naši školu rodilí mluvčí, které nám jazyková škola, s níž jsme partneři, přidělila. Danielle, původem z Austrálie a Matthew z USA.

Rodilí mluvčí se v průběhu týdne plynule střídali v jednotlivých ročnících a vedli výuku v anglickém jazyce napříč celým druhým stupněm. Nejednalo se o pouhopouhé přednášky či jednostranný projev ze strany lektora. Každou vyučovací hodinu měli poctivě připravenou a promyšlenou do posledního detailu. Vyučující pouze dohlíželi, žáci soutěžili a dozvídali se zajímavá fakta o zemích, jejichž jazyk se učí.

Číst dál...

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.