foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

Sběr papíru a víček ve školním roce 2017/2018

Aktuality:

Vážení učitelé a knihkupci

Dne 31. 1. 2018 MŠMT oznámilo na svých webových stránkách zprávu o odnětí schvalovací doložky pro Školní atlas světa. Podkladem pro odnětí byla stížnost zastupitelských úřadu Ukrajiny a Gruzie, kteří se ohradili proti zobrazení části jejich státu jako „sporná území“.

Dle § 27, odst. 2 Školského zákona se podle tohoto atlasu mohou žáci a studenti nadále učit a také je stále dostupný ve všech knihkupectví a na našem e-shopu.

Na obnově doložky spolupracujeme s MŠMT.

Vaše Kartografie PRAHA

 

2.2.   Pololetní prázdniny

5.2.-9.2.Jarní prázdniny

12.2.-16.2. LVK

13.2. Hrátky s čertem – DKM Orlová IV.A, V.A

15.2. Knihovnická lekce II.B

16.2. DVPP – výchovný poradce

19.2. Knihovnická lekce III.B

20.2. Okresní kolo zeměpisné olympiády

20.2. Besedy o kyberšikaně 4.třídy

21.2. Knihovnická lekce II.C

22.2. Soutěž „ Mrštná veverka

22.2. Karneval ŠD Školní 246

27.2. Knihovnická lekce I.A,B,C

 
 

Dopravní kvíz s procházkou

12. 12. 2017 se členky dopravního kroužku vydaly zjistit, jestli teoretické znalosti dopravních značek uplatní také v praktickém životě ve svém městě. Prošly jsme středem Petřvaldu a poznávaly jednotlivé značky, které naše centrum nabízí.

Číst dál...

NOVÉ PROGRAMY A PREVENTIVNÍ AKCE NA ZŠ A ZUŠ PETŘVALD

 

V tomto školním roce probíhá na naší základní škole celá řada programů pro děti prvního  i druhého stupně. Cílem programů je působit na žáky v širokém spektru prevence. Jedná se především o prevenci v dopravě, zdravotní prevenci, sexuální osvětu, právní problematiku vedenou příslušníky PČR či v současné době tolik ve všech pádech skloňovanou drogovou prevenci a rovněž aktuální problematiku prevence netolismu (chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách).

Číst dál...

Bobřík informatiky – 1. místo v národním kole

Dne 29. 11. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Bobřík informatiky. Díky výborným výsledkům našich žáků vládla při předávání diplomů a odměn radostná nálada. Za vzornou reprezentaci školy dětem poděkovala paní ředitelka Ing. Zdeňka Kozlovská.

Číst dál...

RECYKLACE OČIMA MLADÉHO VĚDCE

                Dne 12. 9. 2017 se 28 dětí ze 7. - 9. tříd zúčastnilo programu Recyklace očima mladého vědce. Nabídku jsme obdrželi z projektu Recyklohraní aneb UKLIĎME SI SVĚT jako odměnu pro aktivní ZŠ Moravskoslezského kraje. Jednalo se o výukové dopoledne na téma Recyklace a půda.

Číst dál...

Předání víček na dobrou věc

22. června nás se svou maminkou navštívila Maruška Kučerová. Pro tuto slečnu, navštěvující první třídu, už několikátým rokem sbíráme víčka z pet lahví.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.