ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 p.o. - Úvodní stránka

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

 

Aktuality:

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. září 2018 (pondělí) v 8:00.

Záznam akademie ke stáhnutí:

https://uloz.to/!ZDRtlqRir0Pr/akademie-10-let-spolu-zs-petrvald-2018-mp4

Pokud se Vám nedaří přihlásit přes aplikaci Bakaláři ve vašem chytrém zařízení, je potřeba znovu vyhledat školu nebo změnit adresu na https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/

 

Základní škola a Základní umělecká škola
PETŘVALD Školní 246, příspěvková organizace

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO  ve dnech 25. – 29. června 2018 z důvodu realizace -  Rekonstrukce elektroinstalace a výměny oken na ZŠ a ZUŠ Masarykova ulice Závodní 822.

                                                                                            Ing. Zdeňka Kozlovská
                                                                                               ředitelka školy

 

Vážení učitelé a knihkupci

Dne 31. 1. 2018 MŠMT oznámilo na svých webových stránkách zprávu o odnětí schvalovací doložky pro Školní atlas světa. Podkladem pro odnětí byla stížnost zastupitelských úřadu Ukrajiny a Gruzie, kteří se ohradili proti zobrazení části jejich státu jako „sporná území“.

Dle § 27, odst. 2 Školského zákona se podle tohoto atlasu mohou žáci a studenti nadále učit a také je stále dostupný ve všech knihkupectví a na našem e-shopu.

Na obnově doložky spolupracujeme s MŠMT.

Vaše Kartografie PRAHA

 

 
 

ODISbus před školou

Dne 24. 4. 2018 se žáci 4. a 5.ročníku zúčastnili přednášky v neobvyklém prostředí, a to v autobusu. Cílem projektu ODISbus byla propagace veřejné dopravy s důrazem na její ekologický přínos, aby žáci pochopili, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí.Seznámili se s druhy veřejné dopravy, s kartou ODIS, získali také povědomí, jak a kde vyhledat dopravní spoje na internetu. Žáci také zhlédli krátké video o výhodách hromadné dopravy. Na závěr byli všichni žáci odměněni magnetkami s různými dopravními prostředky.

Mgr. Otakar Prášek

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Vernisáž výstavy na ZUŠ

     Dne 26. 4. 2018 proběhla v základní umělecké škole již čtvrtá vernisáž výstavy prací žáků a absolventů „Galerie na chodbě“. Zahájení výstavy uvedla vedoucí paní učitelka Šárka Podobová a o hudební vystoupení se postarali dva  žáci hrající na kytaru ze třídy pana učitele Jozefa Mešše.

     Paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová pak seznámila návštěvníky s tématy, která žáci vytvářeli v průběhu roku, a představila absolventy.

Číst dál...

Školní akademie   „10 let spolu“  

 

   V letošním školním roce jsme oslavili 10. výročí sloučení základní školy se základní uměleckou školou do jednoho právního subjektu.  Školní akademie s názvem „10 let spolu“ proběhla v Kulturním domě Petřvald ve dnech 18.- 19. 4. 2018. Pedagogové společně s žáky  nacvičili a uspořádali vystoupení žáků pro veřejnost. Celou akci finančně podpořily nadace OKD Srdcovka a Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z.s.. Zástupci rodičů se také aktivně podíleli na organizaci a přípravě školní akademie.

Číst dál...

ZŠ na ul. Závodní - foto z ŠVP

Všechny fotky v plné kvalitě ke stáhnutí https://uloz.to/!wPwh1v93EkGx/2018-04-27-svp-masarycka-zip

 

Putování za orchestrem a operou

Dne 27. 3. 2018  proběhly v koncertním sále ZUŠ v Petřvaldě hned tři koncerty. Jedná se o výchovné koncerty, které ZUŠ pořádá každým rokem pro školní a předškolní děti s cílem umělecké osvěty a přiblížení činnosti ZUŠ dětem. Dopolední vystoupení je vždy určeno dětem MŠ a žákům I. stupně ZŠ a odpoledne se koncert koná pro veřejnost.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.