foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

Sběr papíru a víček ve školním roce 2017/2018

Aktuality:

Důležitá informace pro zájemce do kroužků AJ s rodilou mluvčí!!!!!!

 

Dne 22.1.2017 proběhne poslední hodina angličtiny v 1. pololetí. V tento den zároveň proběhne Den otevřených dveří. Můžete navštívit hodinu, podívat se, jak výuka probíhá a kolik se toho děti již naučily. Po skončení lekce můžete využít konzultace s lektorkou.

Kurz bude plynule pokračovat od 29.1.2017. Údaje k platbě za 2. pololetí obdržíte v samostatném emailu. (Pokud jste platbu provedli na celý školní rok, považujte tuto informaci za bezpředmětnou). V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. J.Güntherová, učitelka AJ či přímo koordinátorka - Ing. M. Figarová, HELLO

 

Těšíme se na setkání v Den otevřených dveří a na další spolupráci.

 

Do roku 2018 přejeme pevné zdraví, nové příležitosti a zážitky Vám i Vašim dětem.

 

 
 

3. místo v soutěži na GOA v Orlové

28. 11. 2017 se žáci devátých tříd ve složení Lukáš Fajkus, Marie Vicherková, Natálie Brychcyová, Eliška Kubešová, Anna Dronská, Kateřina Křižáková, Klára Niećová a Michaela Hrušovská vydali změřit síly ve vědomostně sportovní soutěži Gymnázia a obchodní akademie v Orlové.

Číst dál...

Kariérní testování za ZŠ a ZUŠ Petřvald

Kariérní poradenství a profesní diagnostika má na naší škole již své stálé místo jak v náplni práce školního psychologa, tak v ročním rozvrhu žáků 9. tříd.

Číst dál...

Sbíráme víčka pro dobrou věc

Školní parlament se na své zářijové schůzce jednomyslně shodl, že i v letošním školním roce budeme v naší škole sbírat víčka pro Marušku Kučerovou. Tato slečna navštěvuje již druhou třídu a společně se svou maminkou statečně bojují o to, aby Maruška mohla fungovat jako její spolužáci. Pro léčbu jsou nutné rehabilitace, na které přispíváme sběrem víček či finančně již několik let.

Číst dál...

Adaptační programy pro žáky šestých tříd

5., 6. a 7. září proběhly jako každý školní rok adaptační kurzy pro žáky šestých tříd. Během pětihodinových programů si žáci společně s třídní učitelkou zahráli hry, které jim umožnily se lépe poznat. Po naučení se jmen, popsání svého ideálního školního dne a zjištění, s kým mám co společného, si vytvořili pravidla své nové třídy, zvolili třídní samosprávu a na závěr si napsali navzájem přání do nového školního roku.

Číst dál...

DEN ZEMĚ - 2.D

V pátek 28. 4. 2017 na naší škole proběhl DEN ZEMĚ. Jelikož bylo velmi nepříznivé počasí, vzali žáci II. D štětce a barvy a namalovali si zeměkouli. Práce děti velmi zaujala.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.