foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

Pomůcky pro 1. třídu

4. 9. 2017 Zahájení školního roku 2017/2018

 

 
 

Slavnostní koncert ZUŠ

 

V úterý 30. května 2017 se v kulturním domě uskutečnil slavnostní koncert žáků ZUŠ, který zahájili žáci hudební nauky pohádkou O dvanácti měsíčkách. Vystoupení dětí v maskách nastudovala paní učitelka Ivana Matušů a na výtvarném aranžmá se podíleli žáci výtvarného oboru pod vedením Mgr. Kateřiny Benešové.

Číst dál...

Dopravní výchova na naší škole

Součástí školního vzdělávacího programu naší školy je i téma dopravní výchovy, které je průřezově rozvrženo v jednotlivých ročnících v několika předmětech. Pro samostatný předmět dopravní výchova bohužel není časová dotace, ale i přesto se učitelé všech zainteresovaných předmětů snaží žákům od první třídy až po druhý stupeň v jednotlivých hodinách vštěpovat jak pravidla silničního provozu a značky, tak i informace o bezpečném pohybu v silničním provozu.

Číst dál...

Koncert nejen pro maminky

 

Tento den byl v ZUŠ Petřvald věnován hlavně maminkám, ale samozřejmě jsme uvítali i tatínky a ostatní hosty.

Koncert zahájila úvodní básní pro maminky Nela Vaňková. Dále vystoupili žáci z hudebních oborů, hry na klavír, EKN, hry zobcových a příčných fléten, sólové kytary, sólového zpěvu a souborové hry – skupiny Džíny.

Číst dál...

Třídy III. C a V. B v Malém světě techniky Ostrava

V pondělí 15. května se žáci III. C a V. B vypravili v rámci školního výletu za poznáním technických objevů. Navštívili Malý svět techniky U6 v areálu Dolních Vítkovic, který odhaluje tajemství vynálezů od parního stroje až po současné vymoženosti techniky.

Číst dál...

Talentmanie 1.-3.třída   

 

V průběhu května opět zachvátila naši školu TALENTMANIE. Ve všech třídách probíhala nejprve třídní kola a žáci se tentokrát mohli utkat v naprosto libovolných disciplínách. Třídní učitelé vybrali vítěze a ti pak změřili síly ve školním kole, které proběhlo 1. června 2017 v petřvaldském kulturním domě.

Číst dál...

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.