foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

 

Sběr papíru a víček ve školním roce 2017/2018

Aktuality:

2.4.   Velikonoční pondělí

5.4. Knihovnická lekce I.C

5.4.   Okresní kolo olympiády v českém jazyce

5.-6.4. Zápis do I.tříd

6.4.   Soutěž „ Orlová očima školáků“

9.4.   Dopravní hřiště – IV.B

10.4. Individuální pohovory Školní 246 16.00 - 17.30 hod

11.4. Individulální pohovory Závodní 822 16.00 - 17.30 hod

12.4. Dopravní hřiště IV.D

12.4.  Knihovnická lekce II.B

18.4. - 19.4.  Školní akademie – projekt OKD Srdcovka

20.4. a 23.4. Ukázka basketbalu pro žáky I.st.

23.4.-27.4. Škola v přírodě Závodní 822

24.4. Dopravní hřiště IV.A

24.4. „ODISbus“  - využití veřejné dopravy – environmentální výchova

25.4. Den Země, dopravní soutěž

26.4. Listování pro žáky I. a II.st.

26.4. Beseda o I. pomoci VIII.A,B

Školní akademie „ 10 LET SPOLU“

Základní škola a Základní umělecká škola v Petřvaldě pořádá ve spolupráci se Sdružením rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z.s. školní akademii u příležitosti 10. výročí sloučení základní školy se základní uměleckou školou do jednoho subjektu.

Školní akademie se bude konat ve dnech 18. a 19. 4. 2018 v Kulturním domě v Petřvaldě. Celou akci finančně podpořila Nadace OKD – Srdcovka a Sdružení rodičů.

 

                                          Mgr. Ivana Studená

                                      zástupkyně ředitelky školy

Vážení učitelé a knihkupci

Dne 31. 1. 2018 MŠMT oznámilo na svých webových stránkách zprávu o odnětí schvalovací doložky pro Školní atlas světa. Podkladem pro odnětí byla stížnost zastupitelských úřadu Ukrajiny a Gruzie, kteří se ohradili proti zobrazení části jejich státu jako „sporná území“.

Dle § 27, odst. 2 Školského zákona se podle tohoto atlasu mohou žáci a studenti nadále učit a také je stále dostupný ve všech knihkupectví a na našem e-shopu.

Na obnově doložky spolupracujeme s MŠMT.

Vaše Kartografie PRAHA

 

 
 

Putování za orchestrem a operou

Dne 27. 3. 2018  proběhly v koncertním sále ZUŠ v Petřvaldě hned tři koncerty. Jedná se o výchovné koncerty, které ZUŠ pořádá každým rokem pro školní a předškolní děti s cílem umělecké osvěty a přiblížení činnosti ZUŠ dětem. Dopolední vystoupení je vždy určeno dětem MŠ a žákům I. stupně ZŠ a odpoledne se koncert koná pro veřejnost.

Číst dál...

Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 soutěžili

           

            Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké školy. Ve školním roce 2017/2018 se soutěžilo mimo jiné ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu. Soutěže se konají formou školního, okresního, krajského a ústředního kola. Žáci jsou zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový limit, který se musí dodržet. Úroveň bývá velmi vysoká a žáci, kteří se do soutěže přihlásí, připravují svůj program dlouho dopředu. Znamená to hodiny cvičení doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále.

Číst dál...

Mrštná veverka 2018

 

Ve čtvrtek 15. 2. proběhla v Orlové na ZŠ Ke Studánce již tradiční soutěž ve šplhu Mrštná veverka, které se zúčastnili i žáci naší školy.

Družstvo prvního stupně tvořili žáci 1. – 5. tříd, vždy děvče a chlapec za každý ročník.

Číst dál...

Pololetní předání víček

Jak jste si mohli přečíst v prosincovém čísle Petřvaldských novin, již několikátým rokem sbíráme na naší základní škole víčka pro Marušku Kučerovou z Ostravy.

Číst dál...

Příspěvek ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o. ke Dni bezpečnějšího internetu

20. 2. 2018 se naše škola přidala k únorové celosvětové kampani za bezpečnější internet. Žákyně IX. B Eliška Kubešová a Natálka Brychcyová si přichystaly pro všechny třídy 4. ročníku besedy o nástrahách internetu.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.