foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

 

Sběr papíru a víček ve školním roce 2017/2018

Aktuality:

Pokud se Vám nedaří přihlásit přes aplikaci Bakaláři ve vašem chytrém zařízení, je potřeba znovu vyhledat školu nebo změnit adresu na https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/

 

Základní škola a Základní umělecká škola
PETŘVALD Školní 246, příspěvková organizace

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO  ve dnech 25. – 29. června 2018 z důvodu realizace -  Rekonstrukce elektroinstalace a výměny oken na ZŠ a ZUŠ Masarykova ulice Závodní 822.

                                                                                            Ing. Zdeňka Kozlovská
                                                                                               ředitelka školy

 

 

1.5.  Státní svátek

3.5. Výlet VII.C – Havířovský talent

4.5. Výlet 8. a 9. tříd do Vídně

8.5. Státní svátek

10.5.   Bezpečná cesta do školy I.A,I.B

10.5.  Dopravní cyklistická soutěž, Orlová

10.5.  Poslední sběr elektro

10.5.  Muzeum II.A

10.5.  Knihovnická lekce II.B                                                                                                      

10.5.  Beseda „Hmyz na talíři“ VIII.A; IX.B

11.5.  Bezpečná cesta do školy I.C

11.5. Preventivní program – Kyberšikana, VII.C

11.5. Muzeum III.B

14.5-18.5. Škola v přírodě II.A,II.C

14.5. Divadlo Orlová, O Budulínkovi – I.A,I.B

14.5. Preventivní program – Kyberšikana VII.A,B

16.5. Den proti rakovině

22.5. Výukový program Planeta Země 3 000                                                                          

24.5. Prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi                                                                             

28.5.-1.6. Školy v přírodě I.B a II.B, III.A a IV.B, III.C a III.B

28.5.-1.6. Školní výlety

 

 

Vážení učitelé a knihkupci

Dne 31. 1. 2018 MŠMT oznámilo na svých webových stránkách zprávu o odnětí schvalovací doložky pro Školní atlas světa. Podkladem pro odnětí byla stížnost zastupitelských úřadu Ukrajiny a Gruzie, kteří se ohradili proti zobrazení části jejich státu jako „sporná území“.

Dle § 27, odst. 2 Školského zákona se podle tohoto atlasu mohou žáci a studenti nadále učit a také je stále dostupný ve všech knihkupectví a na našem e-shopu.

Na obnově doložky spolupracujeme s MŠMT.

Vaše Kartografie PRAHA

 

 
 

Školní akademie   „10 let spolu“  

 

   V letošním školním roce jsme oslavili 10. výročí sloučení základní školy se základní uměleckou školou do jednoho právního subjektu.  Školní akademie s názvem „10 let spolu“ proběhla v Kulturním domě Petřvald ve dnech 18.- 19. 4. 2018. Pedagogové společně s žáky  nacvičili a uspořádali vystoupení žáků pro veřejnost. Celou akci finančně podpořily nadace OKD Srdcovka a Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z.s.. Zástupci rodičů se také aktivně podíleli na organizaci a přípravě školní akademie.

Číst dál...

ZŠ na ul. Závodní - foto z ŠVP

Všechny fotky v plné kvalitě ke stáhnutí https://uloz.to/!wPwh1v93EkGx/2018-04-27-svp-masarycka-zip

 

Putování za orchestrem a operou

Dne 27. 3. 2018  proběhly v koncertním sále ZUŠ v Petřvaldě hned tři koncerty. Jedná se o výchovné koncerty, které ZUŠ pořádá každým rokem pro školní a předškolní děti s cílem umělecké osvěty a přiblížení činnosti ZUŠ dětem. Dopolední vystoupení je vždy určeno dětem MŠ a žákům I. stupně ZŠ a odpoledne se koncert koná pro veřejnost.

Číst dál...

Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 soutěžili

           

            Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké školy. Ve školním roce 2017/2018 se soutěžilo mimo jiné ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu. Soutěže se konají formou školního, okresního, krajského a ústředního kola. Žáci jsou zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový limit, který se musí dodržet. Úroveň bývá velmi vysoká a žáci, kteří se do soutěže přihlásí, připravují svůj program dlouho dopředu. Znamená to hodiny cvičení doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále.

Číst dál...

Mrštná veverka 2018

 

Ve čtvrtek 15. 2. proběhla v Orlové na ZŠ Ke Studánce již tradiční soutěž ve šplhu Mrštná veverka, které se zúčastnili i žáci naší školy.

Družstvo prvního stupně tvořili žáci 1. – 5. tříd, vždy děvče a chlapec za každý ročník.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.