foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů - Edinburgh


          Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě, které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkoušely jsme  a znovu zažily pocit studenta, tentokráte   v historickém centru skotského Edinburghu.

Toto město, které je se svými 477 000 obyvatel zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO,  není náhodně přezdíváno Athénami severu.  Zvolily jsme si kurz na jazykové škole Edinburgh School of English, což je jazyková škola               s dlouholetou tradicí, nacházející se v samotném srdci města přímo na Royal Mile (tzv. Královské míli). Proč zrovna královské jsme pochopily ihned v první den příletu, kdy nám samotná paní domácí ukázala krásy města především z historického hlediska.

            V průběhu celého kurzu jsme intenzivně komunikovaly v anglickém jazyce, zpracovávaly úkoly na zadaná témata a prezentovaly a obhajovaly své práce. Velikým bonusem a přínosem pro obě  z nás byl  výběr hostitelské rodiny, kde jsme se mohly chovat jako doma a poznaly   i způsob života, stravování, trávení volného času a jiné další situace, které by člověk v učebnicích jen těžko hledal. Navázaly jsme kontakt s lidmi z různých koutů světa a tím jsme si obohatily i kulturní rozhled. Během samotné výuky jsme se dostaly k mnoha zajímavým materiálům a odkazům, které použijeme pro naši další práci a seberozvoj. Měly jsme možnost komunikovat „face to face“ s pedagožkou z Edinburgh School of English, se kterou jsme srovnávaly systém školství u nás se systémem nejen ve Skotsku, ale v celém Spojeném království. 

Za možnost vyjet daleko  za hranice naší země a zdokonalovat se v profesní oblasti jsme  velice vděčné a vážíme si jí. Rády bychom  ve svých hodinách a na školení, které chceme                 v nejbližší době uskutečnit zprostředkovaly převzaté aktivity,  zážitky a zkušenosti včetně foto materiálu, aby z naší cesty měli profit především žáci.

Myslím si, že mohu za nás  obě říci, že nově nabyté jazykové a kulturní znalosti poslouží pro další práci s dětmi, a závěrem bychom velmi rády poděkovaly všem, kteří za přípravou               a realizací tohoto úspěšného projektu stojí či se na něm nějakým způsobem podíleli.

 

                                                                       Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Marcela Mertová,

                                                                           ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

 

Projekt Erasmus+ - setkání učitelů

Součástí projektu Erasmus+, díky kterému jsme měly možnost týden studovat anglický jazyk ve Skotsku, bylo setkání s učiteli a sdílení našich zkušeností. 
Se zájemci z řad kantorů jsme se sešly v úterý 18. 10. 2016.  Přichystaly jsme pro ně prezentaci o Skotsku a také předaly zkušenosti a materiály, které jsme
na jazykové škole v Edinburghu získaly. Věříme, že si některé tipy naši kolegové odnesou do své praxe, stejně jako my dvě.

Mgr. Marcela Mertová

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. organizace

Číst dál...

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů - Edinburgh


          Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě, které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkoušely jsme  a znovu zažily pocit studenta, tentokráte   v historickém centru skotského Edinburghu.

Číst dál...

Učíme se jazyky!
We speak English!
Wir sprechen Deutsch!

 

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, to znamená naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy je seznamuje uživatelským způsobem s prací na počítačích a dává jim dobré základy dvou cizích jazyků, a to anglického a německého.

Školní rok 2015/2016 byl bohatý na různé akce, které rozvíjely jazykové vzdělávání. Pokusíme se je stručně nastínit.

Číst dál...

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Erasmus+.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)

Klíčovými tématy projektu naší školy Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ je zlepšení a prohlubování klíčových profesních kompetencí pracovníků školy za účelem realizace našich strategických cílů, a to podpora inovativních metod a postupů ve výuce cizích jazyků.

Číst dál...

Erasmus+ & eTwinning – dva projekty – jeden úžasný proces

 

Možná některým mohou různé projekty splývat, ale projekty Erasmus+ a eTwinning rozhodně stojí za pozornost.

            V souvislosti s tím, že naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, zapojili jsme se do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Ten umožňuje pedagogům zdokonalovat své znalosti a schopnosti v zahraničí a načerpat tak novou inspiraci do další práce s dětmi.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.