foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT-26724/2015-3

 

V Praze dne   10. září 2015

 

 

 

Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
s využitím povinné přijímací zkoušky
ve školním roce 2015/2016
 

 

 

Čl. 1

Účel a cíle pokusného ověřování

 

 

  1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování přijímacího řízení konaného pro uchazeče přijímané do skupin oborů vzdělání stanovených v čl. 2 odst. 2 (dále jen „ověřování“)[1].

Číst dál: Pilotní ověřování přijímacího řízení

Dotazy a odpovědi
ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016

 

I.  Obecné informace  

  1. Kde získám informace o přijímacích zkouškách, školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku?

Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2015-2016, případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz.

Číst dál: Dotazy ke změnám přijm. zkouškám

Odpolední hodiny anglického jazyka

 

Na začátku školního roku se na naši ZŠ obrátila Jazyková školy HELLO, pro kterou jsme se stali partnerskou školou, s nabídkou zájmového kroužku. Po velmi dobrých zkušenostech s rodilou mluvčí Thabang Lehner jsme i letos zažádali o tuto téměř „domácí“ lektorku pro naše nejmenší. Do kroužku se přihlásilo celkem 28 dětí 1. – 5. ročníku ze ZŠ Školní a 13 dětí z odloučeného pracoviště na Masarykově škole.

Číst dál: Odpolední hodiny anglického jazyka

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016

 Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné poradce a ředitele základních škol

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen „střední školy“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy a dokumenty:

·         zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

·         zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

·         nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Číst dál: Přijímací řízení ve šk. r. 2015-2016

Učíme se v terénu

Žáci navštěvující dopravní kroužek byli v úterý 8. 12. vyzkoušet v praxi svou znalost dopravních značek. Prošli jsme kolem školy, kde máme mnoho dopravních značek, obešli také novou radnici, pokračovali dolů ke kruhovému objezdu, kolem spořitelny ke knihovně a zpět kolem kostela ke škole.

Číst dál: Učíme se v terénu

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.