foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

Jarní soutěž v anglické konverzaci na ZŠ

 

V měsíci dubnu a květnu proběhlo na naší škole již tradiční zápolení v konverzaci. V první fázi jsme zapojili 6. a 7. ročník, v druhé pak ročník 8. a 9. ročník. Žáci konverzovali s učiteli  na rozlišná témata, např. Moje rodina, škola, jídlo a jeho zvyklosti, Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie apod. Někteří žáci se připravovali pečlivě, jiní nechali vše náhodě a doufali, že si vylosují téma, které je jim blízké. Celkem se konverzace účastnilo okolo 67 žáků. Pokud mohu hovořit za všechny přísedící učitele, paní uč. J.Jankovou či P. Cyroňovou, máme ze všech dětí velikou radost, především nás těší, jak umí okamžitě reagovat na naše dotazy a využijí i méně používanou             a náročnější slovní zásobu a slovní obraty.

Číst dál: Jarní soutěž v anglické konverzaci na ZŠ

Biologická olympiáda

 

        Ve středu dne 13. 4. 2016 se konalo na ZŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády, kategorie pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a 3. a 4. ročníků víceletých gymnázií.

Číst dál: Biologická olympiáda

1316-2016 700. výročí narození Karla IV.

Den Karla IV.

 interaktivní výstava žáků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

V letošním roce slavíme významné výročí spojené jednou z největších postav české historie. 14. května 2016 uběhlo 700 let od narození Karla IV., římského císaře a českého krále. Jeho dílo a skutky se staly nesmrtelnými. Ty jsme si připomenuli interaktivním programem, jehož slavnostní vernisáž proběhla ve středu 18. května 2016.

Nejvýznamnější momenty života našeho slavného vladaře představili žáci 9. ročníku v multijazyčné verzi.

Číst dál: Den Karla IV.

Den dětí – sportem ke zdraví

 

Dne 1.6.2016  proběhne na školním hřišti ul. Školní 246 oslava Dne dětí. Žáci naší školy budou mít možnost otestovat své dovednosti, vědomosti  a tělesnou zdatnost na různých stanovištích. Celá akce probíhá ve spolupráci s Nadací OKD Srdcovka, Sdružením rodičů, Svazem skautů a skautek ČR. 

Žákyně 9. ročníku vybojovaly krásné
2. místo na soutěži v cizích jazycích

 

Každý rok v květnu pořádá ZŠ Mládežnická, Havířov – Podlesí (škola zaměřená na výuku cizích jazyků) soutěž s názvem „Jazyky hrou“. I letos jsme vyslali dvojici žákyň, aby si zasoutěžily, posbíraly nové poznatky a změřily  síly v anglickém jazyce.

Číst dál: 2. místo na soutěži v cizích jazycích

Přijímací zkoušky „na čisto i nanečisto“

Naši žáci hlásící se na maturitní obory absolvovali 15. 4. 2016 přijímací zkoušky. 11. 4. si na nečisto vyzkoušeli, jak by zvládli přijímací zkoušky z loňského roku. Po vyhodnocení testu z matematiky a českého jazyka byli mnozí překvapeni – někteří mile, jelikož jejich výsledek byl hezký, jiní nemile, protože čekali více. Toho dne se také od školní psycholožky na besedě dozvěděli, jak se připravit na tuto pro mnohé první náročnou zkouškovou situaci psychicky.

Číst dál: Přijímací zkoušky „na čisto i nanečisto“

Historie na vlastní oči

4. dubna 2016 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Tato akce se uskutečnila v minulých letech již několikrát, a protože se vždy setkala s ohlasem, proběhla znovu. Pomohla žákům lépe se vcítit do osudů lidí, kteří prošli koncentračním táborem. Průvodkyně nám ukázala prostory pracovního tábora Auschwitz i vyhlazovacího tábora Birkenau.

Číst dál: Historie na vlastní oči

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.