foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

1316-2016 700. výročí narození Karla IV.

Den Karla IV.

 interaktivní výstava žáků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

V letošním roce slavíme významné výročí spojené jednou z největších postav české historie. 14. května 2016 uběhlo 700 let od narození Karla IV., římského císaře a českého krále. Jeho dílo a skutky se staly nesmrtelnými. Ty jsme si připomenuli interaktivním programem, jehož slavnostní vernisáž proběhla ve středu 18. května 2016.

Nejvýznamnější momenty života našeho slavného vladaře představili žáci 9. ročníku v multijazyčné verzi.

V rámci předmětu anglická konverzace pod vedením p. uč. Julie Jankové zmapovali nejdůležitější okamžiky Karlova života a zamysleli se, co asi Karel IV. a jeho nejbližší mohli pronést za dialogy. Vše pilně nacvičovali. Hosté vernisáže pak měli příležitost zhlédnout např. okamžik Karlova narození, jeho svatbu s první ženou Blankou z Valois, ale i Karlův skon. Tyto výjevy byly doprovázeny českým komentářem, ostatní protagonisté pronášeli věty v anglickém jazyce. Proč v angličtině? Ve středověku plnila funkci lingua franca latina, dnes je nejrozšířenějším jazykem angličtina. Proto bylo představení česko-anglické. Pokud by Karel IV. žil dnes, jistě by angličtinu ovládal. Vždyť měl na jazyky velký talent, ovládal celkem pět řečí (němčinu, francouzštinu, latinu, italštinu a češtinu).

Dramatizaci doprovázela výstava výtvarných prací žáků 1. a 2. stupně, výtvarného kroužku, základní umělecké školy a družiny pod vedením p. uč. Kateřiny Benešové, Hynka Petera. Ivo Karáska a Jany Dostálové. Ke zhlédnutí byla také jedinečná výstava „Karel IV. Život Otce vlasti“, kterou nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Děkujeme!

O hudební doprovod v gotickém stylu se postaraly žákyně 8. ročníku pod vedením p. uč. Jany Bajgarové. O životě na Karlově dvoře se hosté mohli blíže dozvědět z prací a referátů žáků 7. a 8. ročníku pod vedením p. uč. Kocurkové. Žáci vytvořili své erby podle heraldických zásad, připravili referáty o stravování a stolování v středověku, napsali dopis Karlu IV. se zamyšlením nad vlivy, které působily na jeho úspěšný život. Také vytvořili životopisy členů Karlovy rodiny. Členové dějepisného kroužku celý program uvedli a pomohli s technickým zajištěním.

Hosté mohli navštívit také slavný hrad Karlštejn. Žáci VII. B Eliška Kubešová, Tomáš Fajkus, Lukáš Fajkus a Natálie Brychcyová intenzivně po dobu pěti dnů pracovali a sestavili jeho model.

Život a dílo Karla IV. je inspirující dodnes. Jeho snaha o diplomatické řešení sporů a rozkvět Zemí koruny české by mohly být vzorem pro dnešní politiky. Vyzvali jsme žáky, aby se také Karlovým dílem nechali inspirovat a vyjádřili, čeho by chtěli dosáhnout oni sami. Své myšlenky psali na tabule, které byly také součástí výstavy.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Všem pedagogům, správním zaměstnancům a v neposlední řadě žákům. „Naši“ herci museli překonat ostych a předstoupit před své spolužáky a další hosty z řad rodičů a představitelů města Petřvald.  Představení proběhlo celkem šestkrát a pokaždé bylo výborné. Celá akce by nemohla proběhnout bez pomoci pana školníka Martina Grafa, který zajistil výstavní panely a žáků, kteří plnili funkci technických pomocníků. Paní učitelka Lenka Kocurková zajistila zapůjčení dobových kostýmů z Divadla loutek Ostrava a spolupracovala při organizaci akce.

Velmi mne jako učitele těší a nabíjí práce s žáky, kteří mají zájem a pracují. Děkuji všem a velmi si vážím toho, že jsem se mohla na této úspěšné akci podílet. Akci byla zdokumentována fotograficky (děkujeme panu Pavlu Římánkovi) a na webové prezentaci města je ke zhlédnutí videoreportáž.

Za všechny organizátory Julie Janková, Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

(Žáci/Herci z anglické konverzace:

Lucie Giecková, Václav Karasz, Markéta Kasterková, Aneta Antošíková, Adéla Szotkowská, Eva Břenková, Tereza Cibová, Andrea Chroboková, Jakub Kozák, Daniel Maceček, Michal Kotas, Petra Dudová, Irena Langerová, Barbora Ševčíková, Jan Szotkowski.

Žáci/moderátoři z dějepisného kroužku:

Tomáš Pastrňák, Lukáš Dutko, Ivana Kaloková, Natálie Brychcyová, Miriam Karasová, Eliška Kubešová

Hudebnice: Katrin Langerová, Klára Smiešková)

 

Tomáš Pastrňák, Lucie Giecková, Václav Karasz, Markéta Kasterková, Aneta Antošíková, Adéla Szotkowská, Eva Břenková, Tereza Cibová, Andrea Chroboková, Jakub Kozák, Daniel Maceček, Lukáš Dutko, Ivana Kaloková, Natálie Brychcyová, Miriam Karasová, Eliška Kubešová, Katrin Langerová, Klára Smiešková, Michal Kotas, Petra Dudová, Irena Langerová, Barbora Ševčíková, Jan Szotkowski. 

 

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.