foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

Voda je život

Dne 22. března 2016 jste mohli slyšet ve školním rozhlase toto hlášení:

 „Ahoj, tady Marek, jsem členem žákovského ekotýmu a chci vás pozvat k šatnám 2. stupně, abyste si přišli prohlédnout výstavku ke Světovému dni vody, který si v naší škole připomínáme právě dnes 22. března.“

„Ahoj, tady Erika z ekotýmu. Víte, že voda je základní podmínkou života na Zemi? Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Je to nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutina. Lidská bytost je ze sedmdesáti procent z vody a zemský povrch je také přibližně ze sedmdesáti procent tvořen vodou.“

Marek: „Víte, že voda čistí, voda léčí, dodává energii? Voda má samočisticí schopnosti. Voda je nezbytná pro existenci rostlin, zvířat a lidí.“

Erika: „Lidé pozor! Pitné vody na světě rapidně ubývá. Téměř 3,5 milionu lidí ročně umírá na nemoci související s nedostatkem vody. Budou-li se opakovat dlouhá období sucha, hrozí opravdu katastrofický scénář – nedostatek pitné vody pro lidstvo.“

Marek: „Prosím, važme si vody, mějme k ní úctu a šetřeme vodou doma i ve škole, protože VODA JE ŽIVOT!“

Takto se snažili Erika Gomolová a Marek Olšar jménem ekotýmu pozvat své spolužáky a učitele k účasti na školním projektu ke Světovému dni vody. Aneta Kutějová a Ondřej Čelechovský připravili výstavu z prací žáků osmých tříd, Michaela Homolková se Zuzanou Valečkovou vyrobily tematické letáčky pro propagaci ve třídách. Ondřej Kijonka a Tomáš Dvořáček natáčeli krátká videa pro školní televizi. Na realizaci se dále podíleli Ivana Kaloková, David Babczynski, Václav Sommer, Miriam Karasová a David Hubík.

Světový den vody si mimo zhlédnutí výstavky připomněli žáci i učitelé velmi nápaditými způsoby: povídáním o šetření vodou, prezentacemi, hledáním slov stejného a opačného významu, vodnickou anketou, tvorbou projektů v chemii či němčině, povídáním o výjimečných vlastnostech vody a vodních elektrárnách. O vodě se zpívalo, kapky vody symbolicky ozdobily schodiště. V angličtině se natáčelo video na téma „My day with water.“

            Děkuji tímto všem žákům a učitelům, kteří se aktivně zapojili do celoškolního environmentálního projektu.

Mgr. Marie Hlavatá, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.