foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Dopravní kroužek a dopravní výchova v letošním roce

V letošním školním roce na naší škole fungoval dopravní kroužek. Během úterních schůzek se přihlášení žáci čtvrtých a pátých tříd učili pravidlům silničního provozu včetně dopravních značek, principům první pomoci, bezpečného pohybu v roli chodce a jízdy na kole.

Při svém poznávání tajů dopravní výchovy jsme využívali tištěných materiálů zpracovaných Besipem a vypracovávali pracovní listy. Naučili jsme se využívat i interaktivních materiálů ze stránek www.skodahrou.cz, www.ibesip.cz a pro dokreslení teoretických poznatků také zhlédli mnoho videí z produkce Besipu a dalších organizací umístěných na www.youtube.com.

Prakticky jsme si vyzkoušeli poznávání značek na prosincové procházce a celý kroužek završili cyklovýletem po Petřvaldě. Na poslední hodině žáci získali osvědčení o absolvování kroužku a reflexní pásky, které jim věnoval ředitel dopravní policie pan plk. Ing. Tomáš Lerch.

Během května a června také na škole proběhly v každé třídě prvního stupně opakovací dopravní besedy, na kterých si žáci mohli společně shrnout ta pravidla, která jsou pro daný ročník základním výstupem, oživit si některé novinky vyplývající z novely silničního zákona a zopakovat značky a bezpečné postupy pro pohyb v provozu.

Všem žákům přeji krásné prázdninové zážitky z jízdy na kole, koloběžce, bruslích či v jiných dopravních prostředcích, ale hlavně bezpečný návrat z cest.

PhDr. Jana Lehnerová

školní psycholožka

 

 

 

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.