foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

Dopravní výchova na naší škole

Součástí školního vzdělávacího programu naší školy je i téma dopravní výchovy, které je průřezově rozvrženo v jednotlivých ročnících v několika předmětech. Pro samostatný předmět dopravní výchova bohužel není časová dotace, ale i přesto se učitelé všech zainteresovaných předmětů snaží žákům od první třídy až po druhý stupeň v jednotlivých hodinách vštěpovat jak pravidla silničního provozu a značky, tak i informace o bezpečném pohybu v silničním provozu.

Během května a června proběhly na prvním stupni stejně jako v loňském roce dopravní besedy, na kterých jsme s žáky shrnovali pravidla, která jsou pro daný ročník základním výstupem, opakovali značky a bezpečné postupy pro pohyb v provozu. Starší žáci absolvovali dopravní soutěž a také je v červnu za odměnu čekal dopravní výlet.

Všem žákům přeji krásné prázdniny plné bezpečných zážitků při sportu i cestování, ale hlavně šťastný návrat z cest.

PhDr. Jana Lehnerová

školní psycholožka

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.