foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Dopravní výchova na naší škole

Součástí školního vzdělávacího programu naší školy je i téma dopravní výchovy, které je průřezově rozvrženo v jednotlivých ročnících v několika předmětech. Pro samostatný předmět dopravní výchova bohužel není časová dotace, ale i přesto se učitelé všech zainteresovaných předmětů snaží žákům od první třídy až po druhý stupeň v jednotlivých hodinách vštěpovat jak pravidla silničního provozu a značky, tak i informace o bezpečném pohybu v silničním provozu.

Během května a června proběhly na prvním stupni stejně jako v loňském roce dopravní besedy, na kterých jsme s žáky shrnovali pravidla, která jsou pro daný ročník základním výstupem, opakovali značky a bezpečné postupy pro pohyb v provozu. Starší žáci absolvovali dopravní soutěž a také je v červnu za odměnu čekal dopravní výlet.

Všem žákům přeji krásné prázdniny plné bezpečných zážitků při sportu i cestování, ale hlavně šťastný návrat z cest.

PhDr. Jana Lehnerová

školní psycholožka

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.