foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt jídelna

Odhlašování dětí
ze stravování se provádí

Po- Pá od 6.00 – 14.00 hod.
pro příští den
.

 

Jídelna na ul. Školní:
telefonní kontakt:
+420 596 542 938

 

Jídelna na ul. Závodní:
telefonní kontakt:
+420 596 542 948

 

e-mail:

jidelna@zsazuspetrvald.cz


 

Neodhlášenou stravu lze pouze
1 den odebrat do jídlonosiče
a to v době od 11.00
do 11.30 hod. Později
po dohodě s vedoucí ŠJ.

 

Provozní řád školní jídelny ZŠ a ZUŠ Školní 246
odloučené pracoviště Závodní 822

Zpracovala      :           Juhaňáková Irena                                          vedoucí ŠJ

Schválil           :           Ing.Kozlovská Zdeňka                                  ředitelka ZŠ a ZUŠ

Platnost od     :           1.1.2018         

1-Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hod., stravuje děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance ZŠ a MŠ.

2-Stravné pro MŠ i ZŠ se hradí bezhotovostně/převodem z účtu/,hotově jen ve výjimečných případech a to nejpozději do 5.dne v měsíci. Způsob platby je nutno vždy konzultovat s VŠJ. Pokud rodiče dětí opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodnou se s vedoucí ŠJ na jiném termínu, může ředitelka MŠ po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení docházky do MŠ/ dle § 35 školského zákona z roku 2005, vedoucí ŠJ o ukončení stravování žáků ZŠ.

3-Odhlašování dětí ze stravování se provádí Po – Pá 6.00 – 14.00 hod. pro příští den

na tel. 596542948

Dle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování. Školní jídelna zabezpečuje stravu dětem MŠ a žákům ZŠ za dotovanou cenu oběda bez mzdových a provozních nákladů a to pouze ve dnech výuky. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte, nebo žáka a rodič si může oběd odnést v jídlonosiči, další dny nepřítomnosti je rodič povinen stravu odhlásit. V případě, že tyto obědy nebudou řádně odhlášeny, musí být uhrazeny zákonným zástupcem v plné výši. Mzdový náklad činí 16,- Kč a provozní náklad činí 10,- Kč./ Celkový doplatek ke stravnému tedy činí ještě 26,- Kč denně/

4-Úhrada za stravu v zařízeních školního stravování se řídí §5 vyhlášky 107/2005 Sb. Děti a žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků. Školní rok začíná 1.9. kalendářního roku a končí 31.8. roku následujícího. 

Kategorie stravovaných dětí:

MŠ děti 3-6 let, celodenní nebo polodenní, MŠ děti 7 let celodenní, nebo polodenní

ZŠ žáci 7-10 let, ZŠ žáci 11-14 let, Zaměstnanci ZŠ, MŠ

 

Cena stravy platná od 1.1.2018

MŠ celodenní 34,- Kč, 37,- Kč dle věku, MŠ polodenní 27,- Kč, 30,- Kč dle věku

ZŠ žáci 7-10 let 23,- Kč, ZŠ žáci 11 – 14 let 25 Kč, Zaměstnanci 26,- Kč

5-Výdej stravy pro děti MŠ 11-11.30 hod., pro žáky a zaměstnance 11.40 – 13.50 hod.,

výdej stravy do jídlonosiče  11-11,20 hod., rodiče nevstupují do kuchyně./ po dohodě s kuchařkou je možno přijít pro oběd i jindy./

6-Pedagogický dozor je zajištěn po celou dobu výdeje a dbá na bezpečnost, hygienu a kulturnost stravování.

7-Žáci se stravují ve dnech školního vyučování

8-Žáci přicházejí do jídelny se svým učitelem, nebo vychovatelkou ze školní družiny,

v domácí obuvi a při čekání se chovají tiše a slušně.

9-Polévku nalévá kuchařka, dětem MŠ učitelka MŠ

10-Vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve školní  jídelně- teplota stravy nesmí klesnout pod 60°C.

Studená jídla/svačinky MŠ/,které jen nutno skladovat v lednici do 8°C,nelze rodičům vydávat.

 

1.1 2018

 

Vedoucí školní jídelny : Zbořilová Eva

 

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 : ……………………………………………..

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.