foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt jídelna

Odhlašování dětí
ze stravování se provádí

Po- Pá od 6.00 – 14.00 hod.
pro příští den
.

 

Jídelna na ul. Školní:
telefonní kontakt:
+420 596 542 938

 

Jídelna na ul. Závodní:
telefonní kontakt:
+420 596 542 948

 

e-mail:

jidelna@zsazuspetrvald.cz


 

Neodhlášenou stravu lze pouze
1 den odebrat do jídlonosiče
a to v době od 11.00
do 11.30 hod. Později
po dohodě s vedoucí ŠJ.

 

Provozní řád školních jídelen
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246
a odloučené pracoviště Závodní 822

Zpracovala : Juhaňáková Irena vedoucí ŠJ
Schválila : Ing.Kozlovská Zdeňka ředitel ZŠ a ZUŠ
Platnost od : 1.9.2011

 1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hod.
 2. Stravné pro MŠ i ZŠ lze hradit bezhotovostně/převodem z účtu/, nebo hotově na začátku
  každého měsíce,ale nejpozději do 5. dne v měsíci. Doba výběru je vždy předem vyvěšena
  na nástěnkách MŠ a ZŠ. Pokud rodiče dětí opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování
  ve stanoveném termínu a nedohodnou se s vedoucí ŠJ na jiném termínu,může ředitelka MŠ
  po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení docházky do MŠ/ dle § 35 školského
  zákona z roku 2005,vedoucí ŠJ o ukončení stravování žáků ZŠ.
 3. Odhlašování dětí ze stravování se provádí Po – Pá 6.00 – 14.00 hod. pro příští den
  na tel. 596541325.Neodhlášenou stravu lze pouze 1 den odebrat do jídlonosiče a to v době
  11 – 11.30 hod.Později pouze po dohodě s vedoucí ŠJ. Pro další dny nepřítomnosti je nutno
  stravu odhlásit /dle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování/.Při neodebrání stravy tato propadá ve prospěch ostatních strávníků.Při infekčním onemocnění nelze stravu odebrat ani první den nemoci.
 4. Úhrada za stravu v zařízeních školního stravování se řídí §5 vyhlášky 107/2005 Sb. Děti a žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku,ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků.Školní rok začíná 1.9. kalendářního roku a končí 31.8. roku následujícího. Kategorie stravovaných dětí: ZŠ žáci 7-10 let,ZŠ žáci 11-14 let,ZŠ žáci 15 let  Cena stravy platná od 1.9.2011 o ZŠ žáci 7-10 let 21,- Kč, o ZŠ žáci 11 – 14 let 23 Kč, o ZŠ žáci 15 let 24,- Kč
 5. Výdej stravy pro žáky a zaměstnance ZŠ a ZUŠ 11.40 – 13.50 hod.
 6. Pedagogický dozor je zajištěn po celou dobu výdeje a dbá na bezpečnost,hygienu a kulturnost stravování.
 7. Žáci se mohou stravovat pouze ve dnech školního vyučování / v době prázdnin a školního volna nelze/.
 8. žáci přicházejí do jídelny se svým učitelem,v domácí obuvi a při čekání se chovají tiše a slušně.
 9. Strava se vydává po předložení průkazky na stravování,která je řádně orazítkovaná na daný měsíc/razítko ZAPLACENO/.Vedoucí ŠJ razítkuje průkazku vždy při úhradě stravy.Při ztrátě průkazky si strávník vyřídí průkazku novou u vedoucí ŠJ.
 10. Při výdeji stravy si žáci na tác dávají jednotlivé součástí obědu.Polévku nalévá kuchařka. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve školní jídelně,strávníci je neodnášejí z místnosti.

 

 • Dne 1.9.2011

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.