foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZUŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Závodní 822
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985  

Telefonní kontakt ZUŠ: 
+420 596 542 941

e-mail: zuspet@seznam.cz

Nabízíme možnost studia v hudebním oboru se zaměřením na tyto nástroje :

 •    hra na klavír
 •    hra na zobcovou a příčnou flétnu
 •    hra na kytaru
 •    hra na el. klávesové nástroje
 •    hra na akordeon
 •    hra na fagot
 •    hra na klarinet
 •    hra na saxofon
 •    hra na housle
 •    pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv

  Do tanečního oboru můžete přihlásit své dítě již od 5 let. 

  Využijte této nabídky a poskytněte svým dětem další vzdělávání a rozvoj hudebních, tanečních a výtvarných schopností.

 

Bližší informace získáte na:

 •    telefon: 596 542 941
 •    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktuality:

5.- 8. 6.                    Postupové a závěrečné ročníkové zkoušky podle harmonogramu

V době konání postupových zkoušek odpadá vyučování PHV a HN 1. -5. roč.: zajistí zápisem do ŽK učitelé HN, PHV a TU, výuka TO, VO probíhá beze změn.

           

7. 6.    9,00           Vystoupení žáků ZUŠ v nemocnici Havířov

                               na dětském oddělení                                                                                                   

do 7. 6.                   Přezkoušení žáků uvolněných z HN                                                                         

9. 6.                        Náhradní termín postupových zkoušek

9. 6.    18,00          Noc kostelů – kostel sv. Jindřicha v Petřvaldě      

21. 6.  15,00           Keramický workshop v ZUŠ        

29. 6.  16,00           Rozloučení s absolventy    

30. 6.   9,00            Vysvědčení

 

 

2. 7.-31. 8. 2017       Hlavní prázdniny

 

4. 9. 2017   13,00     Zahájení šk. roku 2017/2018 v ZUŠ s programem

 

 

 

 

 (vyučování HN 2. A a 4. roč.odpadá-zajistí učitel HN zápisem do ŽK)

 (vyučování VO normálně podle RH, s výjimkou účinkujících žáků)

 (vyučování PTV+TO odpadá-generální zkouška v KD)

 

24.-26. 5. 14,30-17,00        Přijímací talentové zkoušky HO, TO, VO

                                                                                                                         

25. 5.      16,15                     Informativní schůzka rodičů žáků přípravných ročníků na šk. rok 2017 / 2018        

 

30. 5. 9,00, 16,30                 Slavnostní koncert v KD-projekt ZUŠ OPEN        
(vyučování HN 2. A, 4. roč. odpadá-zajistí učitel HN zápisem do ŽK)

(výuka VO, TO a PTV odpadá)

(individuální výuka HO odpadá, pokud se TU nedomluví s žáky jinak)

(ukončení případné odpolední individuální výuky v ZUŠ nejpozději v 15,15 hod.)

 

 

 

    

==================================================================== 

 

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald

Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2017/2018

 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

pro žáky, kteří k 31. srpnu 2017 dovrší 7 let

 

Přijímáme žáky do hudebního, výtvarného a tanečního oboru

 

hudebním oboru nabízíme možnost studia:

            přípravná hudební výchova, hra na klavír, hra na klávesové nástroje,

            hra na zobcovou a příčnou flétnu, hra na klarinet, fagot a saxofon

            hra na kytaru, hra na housle, hra na akordeon, sólový a sborový zpěv

 

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ, Závodní 822, Petřvald  - 2. patro v následujících termínech:

 

 • HUDEBNÍ A TANEČNÍ OBOR

středa           24. 5. 2017             15,00-17,30

čtvrtek         25. 5. 2017             15,00-17,00

pátek            26. 5. 2017             15,00-17,00

 

 

 • VÝTVARNÝ OBOR

středa           24. 5. 2017             15,00-17,30

čtvrtek         25. 5. 2017             15,00-17,00

pátek            26. 5. 2017             14,00-16,00

 

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů ve čtvrtek 25. května 2017

v 16,15 hodin ve výše zmíněné budově.

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

Hudební obor

 

U dětí zjišťujeme tyto schopnosti:

1. hudební sluch (zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón)

2. rytmické cítění (tleskáním či ťukáním opakovat rytmický úsek)

3. zpěv lidové písně

 

Starší děti můžeme přijmout přímo ke hře na nástroj, do sólového nebo sborového zpěvu.

Při zkoušce také zjišťujeme fyzické předpoklady ke hře na určitý nástroj.

 

Taneční obor

 

1. hudební a pohybové schopnosti

2. tělesná způsobilost

 

Výtvarný obor

 

1. schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání

2. stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy

 

                                                                          

 Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.

ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

             

Slavnostní koncert ZUŠ

 

V úterý 30. května 2017 se v kulturním domě uskutečnil slavnostní koncert žáků ZUŠ, který zahájili žáci hudební nauky pohádkou O dvanácti měsíčkách. Vystoupení dětí v maskách nastudovala paní učitelka Ivana Matušů a na výtvarném aranžmá se podíleli žáci výtvarného oboru pod vedením Mgr. Kateřiny Benešové.

Číst dál...

Koncert nejen pro maminky

 

Tento den byl v ZUŠ Petřvald věnován hlavně maminkám, ale samozřejmě jsme uvítali i tatínky a ostatní hosty.

Koncert zahájila úvodní básní pro maminky Nela Vaňková. Dále vystoupili žáci z hudebních oborů, hry na klavír, EKN, hry zobcových a příčných fléten, sólové kytary, sólového zpěvu a souborové hry – skupiny Džíny.

Číst dál...

Múzy Leona Juřici

K uctění památky petřvaldského hudebního skladatele pana Leona Juřici se konal 2. května 2017 v ZUŠ J. R. Míši v Orlové již třetí ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů ZUŠ Moravskoslezského kraje pod názvem MÚZY LEONA JUŘICI. Této přehlídky se také zúčastnily dva soubory z petřvaldské základní umělecké školy.

Číst dál...

V naší ZUŠce  v Petřvaldě………..

…….zpíváme a hrajeme, umíme tancovat, učíme se malovat. Těmito slovy začínala píseň, kterou v koncertním sále ZUŠ dne 28. března 2017 zazpívali účinkující na závěr dopoledních koncertů pro děti z mateřských škol a pro žáky ZŠ v Petřvaldě a odpoledne pro veřejnost.

Číst dál...

Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 soutěžili

           

            Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké školy. Ve školním roce 2016/2017 se soutěžilo mimo jiné ve hře na klavír a kytaru. Soutěže se konají formou školního, okresního, krajského a ústředního kola. Žáci jsou zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový limit, který se musí dodržet. Úroveň bývá velmi vysoká a žáci, kteří se do soutěže přihlásí, připravují svůj program dlouho dopředu. Znamená to hodiny cvičení doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále.

Číst dál...

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.