foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 

Ozdravný pobyt v Lipové

Na jaře 2020 se žáci 1. stupně ze ZŠ a ZUŠ Petřvald z ul. Závodní 822 zúčastní devítidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová-lázně. Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Číst dál: Ozdravný pobyt v Lipové

Ozdravné pobyty 2019 – „Lipová - lázně“

Na jaře 2019 se žáci I. stupně naší školy  zúčastní devítidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu rozhodnutí č. 06981762:

21.3.-29.3.2019  pro 60 žáků, 16.4.-24.4.2020 pro 50 žáků název: „Ozdravný pobyt Lipová“; výše podpory SFŽP 308 000 Kč,  výše příspěvků žadatele 44 004 Kč

Číst dál: Ozdravné pobyty 2019 – „Lipová - lázně“

Ozdravný pobyt 2017 - „Jsme součástí přírody“   

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald zorganizovala v termínu od 18. 4. do 29. 4. 2017 školu v přírodě v lokalitě města Lipová – lázně v CHKO Jeseníky. Pobytu v penzionu Slatina se zúčastnilo 50 dětí z třetích a čtvrtých tříd.   Ozdravný pobyt  byl realizován v rámci programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Číst dál: Ozdravný pobyt -„Jsme součástí přírody“ 

Ozdravné pobyty 2017 – „Lipová - lázně“

Na jaře 2017 se žáci I. stupně naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Číst dál: Ozdravné pobyty 2017 – „Lipová - lázně“

Škola v přírodě

 

           Od 7.11. do 18.11.2016 šedesát dětí Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, ulice Školní 246, vyjelo na ozdravný pobyt do Lipové-lázně, penzion Slatina s hlavním cílem - zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí žáků.

Číst dál: Škola v přírodě 2016

Ozdravné pobyty 7. - 18. 11. 2016  – „Lipová - lázně“

 

V roce 2016 se na podzim žáci I. stupně naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu s.č. 00241562:

7. - 18. 11. 2016 pro 60 žáků, název: „Zdravé ovzduší“; výše podpory: 219 779 Kč

Číst dál: Ozdravné pobyty 7. - 18. 11. 2016 – „Lipová - lázně“

Ozdravný pobyt v lokalitě Lipová – lázně

V termínu od 20. do 30. dubna 2016 se zúčastnilo 50 žáků Masarykovy školy ozdravného pobytu v lokalitě Lipová – lázně, penzion Slatina. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké časti  podílí na financování ubytování a stravování  žáků.

Číst dál: Ozdravný pobyt v lokalitě Lipová – lázně

Ozdravné pobyty 2016 – „Lipová - lázně“

 

V roce 2016 se na jaře žáci I. stupně naší školy ( odloučené pracoviště Závodní 822) zúčastní desetidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Číst dál: Ozdravné pobyty 2016 – „Lipová - lázně“

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.