foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně základní školy

Město Petřvald opětovně získalo na základě žádosti účelově určenou neinvestiční dotaci na dvanáctidenní ozdravný pobyt žáků ZŠ a ZUŠ Petřvald z ul. Školní 246.  Jedná se o program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018. Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Účelem poskytnutí dotace je podpořit ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol, kteří navštěvují školy na území Moravskoslezského kraje, jenž se dlouhodobě potýká se zvýšenou koncentrací suspendovaných částic PM10 (prachu), kdy limit polétavého prachu bývá překračován v některých oblastech MSK během topné sezony i trojnásobně.

Číst dál: Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně základní školy

Ozdravný pobyt ve Starých Hamrech

Na přelomu března a dubna strávilo 40 petřvaldských dětí spolu s šestičlenným dospělým doprovodem dvanáctidenní ozdravný pobyt v hotelu Sůkenická ve Starých Hamrech. Finanční dotaci na tuto školu v přírodě získala ZŠ a ZUŠ Petřvald za podpory města Petřvald z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/04/2017), jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj. Tento dotační program finančně podporuje ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol z těch oblastí Moravskoslezského kraje, které jsou nejvíce postiženy zvýšenou koncentrací polétavého prachu v ovzduší, a jeho cílem je prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se může znečištěné ovzduší také podílet.

Číst dál: Ozdravný pobyt ve Starých Hamrech

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně základní školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald za podpory města Petřvald získala pro školní rok 2018/2019 finanční dotaci na dvanáctidenní ozdravný pobyt žáků ZŠ ul. Závodní 822. Jedná se o program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/04/2017). Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Účelem poskytnutí dotace je podpořit ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol, kteří navštěvují školy na území Moravskoslezského kraje, jenž se dlouhodobě potýká se zvýšenou koncentrací suspendovaných částic PM10 (prachu), kdy limit polétavého prachu bývá překračován v některých oblastech MSK během topné sezóny i trojnásobně. Cílem pobytu má být prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištěné ovzduší. Ozdravný pobyt pro žáky ze ZŠ ul. Závodní 822 se uskuteční v termínu 25. března až 5. dubna 2019 v rekreačním středisku Sůkenická, které leží v oblasti Bílá-Hamry. Za čistším ovzduším vycestuje 40 dětí. Dotace z MSK pokryje polovinu uznatelných nákladů, zbytek uhradí zákonní zástupci.

Děkujeme Mgr. Martině Polkové, vedoucí správního odboru města Petřvald, za vyřízení žádosti o dotaci.

                                                                       Mgr. Vladimíra Lisová

                                                                        zástupkyně ředitelky

                                                           ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.