foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně základní školy

Město Petřvald opětovně získalo na základě žádosti účelově určenou neinvestiční dotaci na dvanáctidenní ozdravný pobyt žáků ZŠ a ZUŠ Petřvald z ul. Školní 246.  Jedná se o program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018. Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Účelem poskytnutí dotace je podpořit ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol, kteří navštěvují školy na území Moravskoslezského kraje, jenž se dlouhodobě potýká se zvýšenou koncentrací suspendovaných částic PM10 (prachu), kdy limit polétavého prachu bývá překračován v některých oblastech MSK během topné sezony i trojnásobně.

Cílem pobytu má být prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištěné ovzduší. Ozdravný pobyt pro žáky 3. tříd z ul. Školní 246 se uskuteční v termínu               23. března až 3. dubna 2020 v rekreačním středisku Sůkenická, které leží v oblasti Bílá-Hamry. Rekreační středisko leží v klidné oblasti s překrásným výhledem na horské hřebeny Moravskoslezských Beskyd. Za čistším ovzduším vycestuje 45 dětí. Dotace z MSK pokryje část uznatelných nákladů projektu Zdravé ovzduší, kdy na den maximální výše dotace činí nejvýše 400 Kč v průměru za ozdravný pobyt, zbytek uhradí zákonní zástupci.

Děkujeme Mgr. Lucii Polkové, vedoucí správního odboru města Petřvald, za vyřízení žádosti o dotaci.

                                                                       Mgr. Vladimíra Lisová

                                                                        zástupkyně ředitelky

                                                           ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

                                                                                                         

 

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.