foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Modernizace a stavební úpravy odborných učeben a implementace nových výukových metod
ZŠ Petřvald 

Projekt je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007-2013:

  • Prioritní osa: 3 – Rozvoj měst
  • Oblast podpory : 3.2. Subregionální centra,
  • Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

Finanční náklady na tento projekt jsou 3 114 406,- Kč vč. DPH a na jeho financování se podílí jednak město Petřvald (7,5 %), ale především je projekt financován z prostředků Evropské unie (92,5% z celkových nákladů), a to prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

V letošním školním roce se nám podařilo získat pro modernizaci a stavební úpravy a vybavení odborných učeben cizích jazyků a přírodovědných předmětů částku cca 3 miliony korun. Vše jen díky záštitě a podpoře MĚSTA PETŘVALD, které na náš návrh změn reagovalo velmi příznivě. Město Petřvald je tvůrcem a žadatelem projektu "Modernizace a stavební úpravy odborných učeben a implementace nových výukových metod ZŠ Petřvald". Tento projekt čerpá finance z EU, část financí bude uvolněno z městského rozpočtu.  

Realizace projektu probíhala od ledna do května 2009.

Tímto bychom chtěli Městu Petřvald velmi poděkovat.

 

EU loga rop

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.