foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Projekt

" PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A ZUŠ PETŘVALD" 
je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno z / kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.ledna 2017 začala škola realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu inkluze a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, rovněž podporuje další vzdělávání pedagogů.  V rámci projektu jsme zajistili financování  školního speciálního pedagoga a z části také školního psychologa.

 

Mgr. Ivana Studená

zástupkyně ředitelky školy

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.