foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

ODISbus před školou

Dne 24. 4. 2018 se žáci 4. a 5.ročníku zúčastnili přednášky v neobvyklém prostředí, a to v autobusu. Cílem projektu ODISbus byla propagace veřejné dopravy s důrazem na její ekologický přínos, aby žáci pochopili, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí.Seznámili se s druhy veřejné dopravy, s kartou ODIS, získali také povědomí, jak a kde vyhledat dopravní spoje na internetu. Žáci také zhlédli krátké video o výhodách hromadné dopravy. Na závěr byli všichni žáci odměněni magnetkami s různými dopravními prostředky.

Mgr. Otakar Prášek

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Pololetní předání víček

Jak jste si mohli přečíst v prosincovém čísle Petřvaldských novin, již několikátým rokem sbíráme na naší základní škole víčka pro Marušku Kučerovou z Ostravy.

Číst dál...

Školní akademie   „10 let spolu“  

 

   V letošním školním roce jsme oslavili 10. výročí sloučení základní školy se základní uměleckou školou do jednoho právního subjektu.  Školní akademie s názvem „10 let spolu“ proběhla v Kulturním domě Petřvald ve dnech 18.- 19. 4. 2018. Pedagogové společně s žáky  nacvičili a uspořádali vystoupení žáků pro veřejnost. Celou akci finančně podpořily nadace OKD Srdcovka a Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z.s.. Zástupci rodičů se také aktivně podíleli na organizaci a přípravě školní akademie.

Číst dál...

Příspěvek ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o. ke Dni bezpečnějšího internetu

20. 2. 2018 se naše škola přidala k únorové celosvětové kampani za bezpečnější internet. Žákyně IX. B Eliška Kubešová a Natálka Brychcyová si přichystaly pro všechny třídy 4. ročníku besedy o nástrahách internetu.

Číst dál...

Dopravní kvíz s procházkou

12. 12. 2017 se členky dopravního kroužku vydaly zjistit, jestli teoretické znalosti dopravních značek uplatní také v praktickém životě ve svém městě. Prošly jsme středem Petřvaldu a poznávaly jednotlivé značky, které naše centrum nabízí.

Číst dál...

Mrštná veverka 2018

 

Ve čtvrtek 15. 2. proběhla v Orlové na ZŠ Ke Studánce již tradiční soutěž ve šplhu Mrštná veverka, které se zúčastnili i žáci naší školy.

Družstvo prvního stupně tvořili žáci 1. – 5. tříd, vždy děvče a chlapec za každý ročník.

Číst dál...

NOVÉ PROGRAMY A PREVENTIVNÍ AKCE NA ZŠ A ZUŠ PETŘVALD

 

V tomto školním roce probíhá na naší základní škole celá řada programů pro děti prvního  i druhého stupně. Cílem programů je působit na žáky v širokém spektru prevence. Jedná se především o prevenci v dopravě, zdravotní prevenci, sexuální osvětu, právní problematiku vedenou příslušníky PČR či v současné době tolik ve všech pádech skloňovanou drogovou prevenci a rovněž aktuální problematiku prevence netolismu (chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách).

Číst dál...

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.