foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Projektový den „Den prevence“ a prohlídka protidrogového vlaku

Ve středu 20.3.2019 proběhl v naší škole projektový den „Den prevence“. Třídní učitelé si k této problematice připravili pro své žáky různá témata a věnovali se například dopravní výchově, poskytování první pomoci, bezpečnému chování na internetu, rizikům užívání návykových látek apod.

Žáci 5.-9. tříd v rámci projektového dne také navštívili protidrogový vlak „Revolution train“, který byl přistaven v Havířově. Tento projekt varuje před riziky užívání legálních i nelegálních drog, přičemž poutavě a velmi hmatatelně nabádá návštěvníky k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Žáci v něm měli možnost zhlédnout film ze života teenagerů natočený podle skutečnosti. Tento film byl rozdělen do několika částí a jednotlivé pasáže byly prokládány reálnými situacemi, kdy si žáci mohli zblízka prohlédnout nabouraný automobil po střetu s motocyklem, prošli barem, výslechovou místností a ordinací lékaře, ocitli se ve vězení, ve „feťáckém doupěti“ i na místě činu.

Žáci hodnotili tuto preventivní akci velice kladně a bylo zřejmé, že si z ní odnášejí silný prožitek. Věříme, že se jim některé momenty vlakového příběhu vryly pod kůži tak silně, že získali větší pocit odpovědnosti za vlastní život a že jsou do budoucna nasměrováni ke správným volbám.

Za všechny účastníky děkujeme městu Petřvald za uhrazení vstupného a dopravy na akci.

 

Mgr. Jana Güntherová (metodik prevence) a Mgr. Martina Kempná,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

 

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.