foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Projektový den „Sportem ke zdraví“

Mezinárodní den dětí na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

„ Sportem ke zdraví“

           

1. červen již tradičně patří dětem. Na petřvaldské základní škole proběhla oslava tohoto významného dne již v pátek 31. května 2019. A co všechno naši žáci zažili?

            Připraveny byly nejrůznější sportovní a dobrodružné disciplíny, děti si mohly vyzkoušet své horolezecké nebo střelecké dovednosti, schopnost soustředění, bystré oko, poskytování první pomoci či umění spolupráce. Jednotlivé disciplíny připravili žáci 8. - 9. ročníku a jejich  učitelé společně s členy Junáka - svazu skautů a skautek ČR, střediska Havířov. Disciplína hod do bedny nebo na koš byla soutěžní. Soutěžili mezi sebou žáci 1. - 3. ročníku, 4. - 5. ročníku
a 6. - 8. ročníku. Vítězné třídy obdržely odměny ve formě společenských her do třídy. Pro ostatní třídy byla nachystaná cena útěchy.

            Paletu zážitků doplnila také projížďka v koňském povoze, který kočíroval pan školník Martin Graf. Celá akce byla finančně podpořena z programu nadace OKD s názvem Srdcovka, sdružením rodičů při základní škole. Organizačně vše zastřešilo vedení školy ve spolupráci s manželi Burešovými, paní Bitalovou, pedagogy školy, správními zaměstnanci a rodiči, kteří si udělali čas a ochotně přišli pomoci.

            Všem patří velké poděkování.

                                                                                              Mgr. Ivana Studená

                                                                                          zástupkyně ředitelky školy

                                                                                    ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

 

 

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.