foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Učíme se jazyky!
We speak English!
Wir sprechen Deutsch!

 

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, to znamená naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy je seznamuje uživatelským způsobem s prací na počítačích a dává jim dobré základy dvou cizích jazyků, a to anglického a německého.

Školní rok 2015/2016 byl bohatý na různé akce, které rozvíjely jazykové vzdělávání. Pokusíme se je stručně nastínit.

Projekty

Pedagogové školy v rámci projektu Erasmus+ Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů (2015-1-cz01-ka101-013620)[1] mají příležitost načerpat nové poznatky pro výuku jazyků a osvěžit si vlastní jazykové dovednosti přímo ve Velké Británii. V červenci 2015 absolvovala studijní pobyt v Bournemouth Julie Janková, letos se vydají na stáž Jana Güntherová a Marcela Mertová, tentokrát do skotského Edinburghu. Učitelé tak mají jedinečnou příležitost zpestřit svou výuku zajímavými novinkami a učení se jazykům žákům zpříjemnit a učinit ještě zajímavějším.

Na základě kontaktů, které byly navázány v Bournemouth, se škola zapojila do  mezinárodních projektu - navázali jsme partnerství s polskou školou Zespol Szkol nr 5 v městě Płock a vytvořili spolu e-Twinning projekt Getting to know each other/Friendship without borders. Cílem projektu bylo seznámení se, představení města a země (ČR a Polsko), oslavení Evropského dne jazyků (26. září) a vytvoření česko-polsko-anglického slovníku. Při práci jsme využili moderní komunikační a informační technologie. Díky nim jsme spolu mohli komunikovat online, sdílet poznatky, poznávat se navzájem, seznámit se s kulturou našeho partnera (Polska). Žáci měli možnost využívat anglický jazyk v reálných situacích. Získali tak jedinečnou zkušenost, že učení se cizím jazykům je prostředkem mj. k navázání nových přátelství. Výstupy jsou ke zhlédnutí na nástěnce projektu ve virtuálním prostředí Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/10975/home.

Zapojili jsme také do dalšího projektu eTwinning. Úspěšně jsme splnili všech deset úkolů hry Hrajeme si s eTwinningem. V představení projektu jsme naši cestu hrou stručně shrnuli. Natočili jsme videa, vytvořili lidskou abecedu, nakreslili skřítka sefjíka (internetového ochránce), popřáli Happy birthday a mnoho dalšího. Projekt byl ukončen v říjnu 2015. Žáci obdrželi upomínkové předměty s logem eTwinning (bonbony, sluchátka, odznaky ad.). Veškeré výstupy jsou dostupné online na www.youtube.cz pod uživatelem zsazuspetrvald (https://www.youtube.com/user/zsazuspetrvald).

Do zahraničí se však nevydali jen učitelé, ale také žáci. V rámci výzvy OPVK č. 56 jsme se vydali do Londýna na jazykový pobyt Nové cesty za jazykovým věděním (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2536). Strávili jsme týden v předměstí Londýna Catfordu. Bydleli jsme v hostitelských rodinách. Komunikovali jsme v angličtině, poznávali pamětihodnosti britského hlavního města a ještě k tomu docházeli do jazykové školy, kde nás vedli lektoři – rodilí mluvčí. Shrnující video z celého pobytu je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=p5ohGoCo-1A Vznikl také sborník Nové cesty za jazykovým věděním, který je dostupný na stránkách školy.

Partnerství s jazykovou školou Hello

V letošním školním roce jsme navázali úspěšnou spolupráci s jazykovou školou Hello. Stali jsme se partnerskou školou. Tento status nám přináší mnoho výhod. Např. žáci mohli docházet přímo v prostorách školy do jazykového kroužku s rodilou mluvčí. Žáci 8. a 9. ročníku se celý rok připravovali na složení mezinárodního certifikátu z angličtiny. Věříme, že se jim zkoušku podaří složit a mezinárodně uznávaný doklad o jejich jazykové úrovni jim otevře dveře v jejich studijní i pracovní budoucnosti. Jazyková škola Hello také zajistila jazykové vzdělávání pro pedagogický sbor, což je v souladu s naším úsilím o zvyšování kvalifikace našich pedagogů.

Soutěže

Žáci se zapojili do několika soutěží, v rámci školních kol to byla soutěž ve hláskování Spelling Bee nebo konverzační Olympiáda z anglického jazyka. Rozhodnout o prvním místě bylo velmi složité. Ceny pro šikovné angličtináře zafinancovalo Sdružení rodičů. Školu v okresním kole úspěšně reprezentovali Lukáš Válek. V soutěži Jazyky hrou se naše žákyně Adéla Szotkowská a Markéta Kasterková umístily na krásném druhém místě z 33 soutěžících!

Žáci pracovali na mnoha projektech. Na chvíli se stali kartografy a vytvořili interaktivní mapu České republiky nebo překladateli, kdy se pokusili z angličtiny do češtiny převyprávět pohádku O kamenné polévce či přeložit odborný text o USA. V anglické konverzaci sedmáci natočili pohádku O Červené karkulce (Little Red Riding Hood), přičemž vytvořili také loutky, pozadí a stali se vypravěči. Žáci 9. ročníku (s posilou jednoho sedmáka) přispěli svým komponovaným programem k oslavám 700. výročí Karla IV. Česko-anglické představení zachycující nejvýznamnější momenty tohoto panovníka mělo velký úspěch. Dokonce ho zachytila i městská televize: https://www.youtube.com/watch?v=eM9sFsZhl-4

Kamera ve výuce

Pokud chceme využívat jazyk aktivně, musíme trénovat jeho použití v praktických situacích a příkladech. Do výuky jsme proto zapojili také kameru. Natočili jsme několik videí. Anglicky např. jak se nakupuje, jak se chovat u lékaře, příběh o lvu a myši, videoslovník na téma nemoci, oslavili jsme Den vody nebo uvařili různé pochoutky. V německém jazyce jsme natočili video-recepty na palačinky a hranolky nebo videoslovník na téma nemoci. Sedmáci udělali v němčině největší pokrok. Z úplných začátečníků se stali němčináři, kteří už se dokáží představit, povídat o své rodině, pokoji či domě, vyjádřit svůj vztah ke zvířatům, orientovat s na mapě nejen Česka a Německa, ale také někoho pozvat na návštěvu, pozdravit či požádat o pití.

Vidět sám sebe ve videu není vždy úplně příjemné. Někdo se stydí, někdo se naopak rád předvádí. Pro výuku cizích jazyků je využití videa velmi přínosné. S žáky jsme natočené scénky vždy rozebrali a uvědomili si chyby. Žáci mohli slyšet svou výslovnost. Jeden názorný příklad vydá za několik rad. Videoukázky z hodin představují také možnost jak sledovat vývoj svých jazykových dovedností nebo se dají využít jako výborná didaktická pomůcka. Mnohá starší videa se stala názornou ukázkou pro nové generace žáků. Všechna videa jsou ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/user/zsazuspetrvald/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd

popř. po vyhledání www.youtube.cz zadejte zsazuspetrvald (uživatel). Věřte, že stojí za vidění!

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem – to je úsloví, které se traduje již dlouho. Jeho aktuálnost to však nesnižuje, naopak v dnešní době získalo ještě více na svém významu. Znalost cizích jazyků přispívá k poznávání lidí, otevírá nové možnosti studia a na trhu práce. Učení se jazyků je však také zábava.  I proto se učíme jazyky!

Mgr. Julie Janková, Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Zuzana Tvrzická,

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

[1] Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.