foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů - Edinburgh


          Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě, které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkoušely jsme  a znovu zažily pocit studenta, tentokráte   v historickém centru skotského Edinburghu.

Toto město, které je se svými 477 000 obyvatel zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO,  není náhodně přezdíváno Athénami severu.  Zvolily jsme si kurz na jazykové škole Edinburgh School of English, což je jazyková škola               s dlouholetou tradicí, nacházející se v samotném srdci města přímo na Royal Mile (tzv. Královské míli). Proč zrovna královské jsme pochopily ihned v první den příletu, kdy nám samotná paní domácí ukázala krásy města především z historického hlediska.

            V průběhu celého kurzu jsme intenzivně komunikovaly v anglickém jazyce, zpracovávaly úkoly na zadaná témata a prezentovaly a obhajovaly své práce. Velikým bonusem a přínosem pro obě  z nás byl  výběr hostitelské rodiny, kde jsme se mohly chovat jako doma a poznaly   i způsob života, stravování, trávení volného času a jiné další situace, které by člověk v učebnicích jen těžko hledal. Navázaly jsme kontakt s lidmi z různých koutů světa a tím jsme si obohatily i kulturní rozhled. Během samotné výuky jsme se dostaly k mnoha zajímavým materiálům a odkazům, které použijeme pro naši další práci a seberozvoj. Měly jsme možnost komunikovat „face to face“ s pedagožkou z Edinburgh School of English, se kterou jsme srovnávaly systém školství u nás se systémem nejen ve Skotsku, ale v celém Spojeném království. 

Za možnost vyjet daleko  za hranice naší země a zdokonalovat se v profesní oblasti jsme  velice vděčné a vážíme si jí. Rády bychom  ve svých hodinách a na školení, které chceme                 v nejbližší době uskutečnit zprostředkovaly převzaté aktivity,  zážitky a zkušenosti včetně foto materiálu, aby z naší cesty měli profit především žáci.

Myslím si, že mohu za nás  obě říci, že nově nabyté jazykové a kulturní znalosti poslouží pro další práci s dětmi, a závěrem bychom velmi rády poděkovaly všem, kteří za přípravou               a realizací tohoto úspěšného projektu stojí či se na něm nějakým způsobem podíleli.

 

                                                                       Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Marcela Mertová,

                                                                           ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

 

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.