foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt jídelna

Odhlašování dětí
ze stravování se provádí

Po- Pá od 6.00 – 14.00 hod.
pro příští den
.

 

Jídelna na ul. Školní:
telefonní kontakt:
+420 596 542 938

 

Jídelna na ul. Závodní:
telefonní kontakt:
+420 596 542 948

 

e-mail:

jidelna@zsazuspetrvald.cz


 

Neodhlášenou stravu lze pouze
1 den odebrat do jídlonosiče
a to v době od 11.00
do 11.30 hod. Později
po dohodě s vedoucí ŠJ.

 

Provozní řád školní jídelny ZŠ a ZUŠ Školní 246

Zpracovala:           Zbořilová Eva  -  vedoucí ŠJ

Schválil:           Ing.Kozlovská Zdeňka  - ředitel ZŠ a ZUŠ

Platnost od:           22.5.2018 

           

1-Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hod., stravuje žáky ZŠ

a zaměstnance ZŠ

 

2-Stravné se  hradí bezhotovostně/převodem z účtu/, hotově jen ve výjimečných případech a to nejpozději do  5.dne v měsíci. Způsob platby je nutno vždy konzultovat s VŠJ. Pokud rodiče žáků opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodnou se s vedoucí ŠJ na jiném termínu, může vedoucí ŠJ ukončit stravování žáků ZŠ.

 

3-Odhlašování dětí ze stravování se provádí Po – Pá 6.00 – 14.00 hod.

pro příští den na tel. č. 596542938. Neodhlášenou stravu lze pouze 1 den odebrat do jídlonosiče a to v době 11 – 11.30 hod.

Později pouze po dohodě s vedoucí ŠJ. 

Pro další dny nepřítomnosti je nutno stravu odhlásit /dle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb.

O školním stravování/.

Školní jídelna zabezpečuje stravu  žákům ZŠ za dotovanou cenu bez mzdových a provozních nákladů a to pouze ve dnech výuky. Za pobyt v ZŠ se považuje i první den nemoci dítěte a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči, další dny nepřítomnosti je rodič povinen stravu odhlásit.V případě,že tyto obědy nebudou řádně odhlášeny,musí být uhrazeny zákonným zástupcem v plné výš.Mzdový náklad činí 16,- Kč a provozní náklad činí 10,- Kč . ./Celkový doplatek ke stravnému činí ještě 26,- Kč denně/

/dle § 4 odst.9 Vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování a zákona č. 561/2004 Sb./

 

4-Úhrada za stravu v zařízeních školního stravování se řídí §5 vyhlášky 107/2005 Sb. Děti a žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků. Školní rok začíná 1.9.kalendářního roku a končí 31.8.roku následujícího. 

Kategorie stravovaných

ZŠ žáci 7-10 let, ZŠ žáci 11-14 let, ZŠ žáci 15 let, Zaměstnanci

Cena stravy platná od 1.1.2018

ZŠ žáci 7-10 let 23,- Kč, ZŠ žáci 11 – 14 let 25 Kč, ZŠ žáci 15 let  a zaměstnanci 26,- Kč

5-Výdej stravy pro žáky a zaměstnance ZŠ a ZUŠ 11.40 – 14.00 hod.

6-Pedagogický dozor je zajištěn po celou dobu výdeje a dbá na bezpečnost, hygienu a kulturnost stravování.

7-Žáci se stravují ve dnech školního vyučování

8-Žáci přicházejí do jídelny se svým učitelem v domácí obuvi a chovají se tiše a slušně.

9-Strava se vydává po předložení průkazky na stravování, která je řádně orazítkovaná na daný měsíc/razítko ZAPLACENO/.Vedoucí ŠJ razítkuje průkazku vždy po úhradě stravy. Při ztrátě průkazky si strávník vyřídí průkazku novou u vedoucí ŠJ.

10-Při výdeji stravy si žáci na tác dávají jednotlivé součástí obědu. Polévku nalévá kuchařka.

Vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve školní  jídelně - teplota stravy nesmí klesnout

pod 60°C.

¨

 Každý pracovník je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

22.5.2018

 

Vedoucí školní jídelny : Zbořilová Eva

 

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 :
Ing. Zdeňka Kozlovská

Provozní řád školní jídelny ZŠ a ZUŠ Školní 246
odloučené pracoviště Závodní 822

 

Zpracovala: Eva Zbořilová   - vedoucí ŠJ

Schválil: Ing.Kozlovská Zdeňka  - ředitelka ZŠ a ZUŠ

Platnost od: 22.5.2018

           

1-Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hod., stravuje děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance ZŠ a MŠ.

2-Stravné pro MŠ i ZŠ se hradí bezhotovostně/převodem z účtu/,hotově jen ve výjimečných případech a to nejpozději do 5.dne v měsíci. Způsob platby je nutno vždy konzultovat s VŠJ. Pokud rodiče dětí opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodnou se s vedoucí ŠJ na jiném termínu, může ředitelka MŠ po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení docházky do MŠ/ dle § 35 školského zákona z roku 2005, vedoucí ŠJ o ukončení stravování žáků ZŠ.

3-Odhlašování dětí ze stravování se provádí Po – Pá 6.00 – 14.00 hod. pro příští den

na tel. 596542948

Dle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování. Školní jídelna zabezpečuje stravu dětem MŠ a žákům ZŠ za dotovanou cenu oběda bez mzdových a provozních nákladů a to pouze ve dnech výuky. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte, nebo žáka a rodič si může oběd odnést v jídlonosiči, další dny nepřítomnosti je rodič povinen stravu odhlásit. V případě, že tyto obědy nebudou řádně odhlášeny, musí být uhrazeny zákonným zástupcem v plné výši. Mzdový náklad činí 16,- Kč a provozní náklad činí 10,- Kč./ Celkový doplatek ke stravnému tedy činí ještě 26,- Kč denně/

 

4-Úhrada za stravu v zařízeních školního stravování se řídí §5 vyhlášky 107/2005 Sb. Děti a žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků. Školní rok začíná 1.9. kalendářního roku a končí 31.8. roku následujícího. 

Kategorie stravovaných dětí:

MŠ děti 3-6 let, celodenní nebo polodenní, MŠ děti 7 let celodenní, nebo polodenní

ZŠ žáci 7-10 let, ZŠ žáci 11-14 let, Zaměstnanci ZŠ, MŠ

 

Cena stravy platná od 1.1.2018

MŠ celodenní 34,- Kč, 37,- Kč dle věku, MŠ polodenní 27,- Kč, 30,- Kč dle věku

ZŠ žáci 7-10 let 23,- Kč, ZŠ žáci 11 – 14 let 25 Kč, Zaměstnanci 26,- Kč

5-Výdej stravy pro děti MŠ 11-11.30 hod., pro žáky a zaměstnance 11.40 – 13.50 hod.,

výdej stravy do jídlonosiče  11-11,20 hod., rodiče nevstupují do kuchyně./ po dohodě s kuchařkou je možno přijít pro oběd i jindy./

6-Pedagogický dozor je zajištěn po celou dobu výdeje a dbá na bezpečnost, hygienu a kulturnost stravování.

7-Žáci se stravují ve dnech školního vyučování

8-Žáci přicházejí do jídelny se svým učitelem, nebo vychovatelkou ze školní družiny,

v domácí obuvi a při čekání se chovají tiše a slušně.

9-Polévku nalévá kuchařka, dětem MŠ učitelka MŠ

10-Vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve školní  jídelně- teplota stravy nesmí klesnout pod 60°C.

Studená jídla/svačinky MŠ/,které jen nutno skladovat v lednici do 8°C,nelze rodičům vydávat.

 

 

Každý pracovník je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

 

22.5. 2018

 

Vedoucí školní jídelny : Zbořilová Eva

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246

Ing. Zdeňka Kozlovská

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.