foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt Družina

provozní doba:
6.00-8.00, 11.40-16.00 h
Aby nebyl narušován provoz, je ŠD mezi 14. a 15. hodinou uzavřena!

 

  

ZŠ ul. Školní 246 1. oddělení
(Škultyová L.) 

telefonní kontakt: 
+420 720 105 143

 

ZŠ ul. Školní 246 2. oddělení 
(vedoudí vychovatelka 
Dostálová J.)

telefonní kontakt: 
+420 725 515 101

 

ZŠ ul. Školní 246 3. oddělení
(Rudolová S.)

telefonní kontakt:
+420 723 126 087

 

ZŠ ul. Školní 246 4. oddělení
(Richter E.)

telefonní kontakt:
+420 727 969 695

 

ZŠ ul. Závodní 822 5. a 6. oddělení 

(Kochová H., Marková N.,
Bc. Pavla Kullová  )

telefonní kontakt:
+420 720 390 749

 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním
školního vyučování a neměla by být chápána ani jako povinná sociální služba,
tedy jako pouhé hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družně má svá
specifika – zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času.

Činnost ve školní družině by měla rozvíjet dítě v dovednostech důležitých
pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování
ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí
žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Největší roli zde
hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování.

 

Aktuality:

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠD NA ŠK.ROK 2019/2020

Zápis do ŠD bude probíhat v srpnu ve ŠD na ul. Školní 246: 

  • 29. 8. 2019  (12.00 - 16.00 hod.)
  • 30. 8. 2019  (8.00 - 12.00 hod.)

Přihláška je platná na jeden školní rok , proto se žáci musí přihlašovat každým rokem.

Přednostně jsou přijímáni žáci 1. - 3. tříd. Žáky 4. tříd přijímáme do naplnění kapacity ŠD.

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.