foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

 

 

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald  Školní 246, příspěvkové organizace

Vyhlašuje výsledky přijímacího řízení do 1. tříd

 pro školní rok 2019/2020

Přijaté děti předškolního věku :

 

Aktuality:

Zahájení nového školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 h. ukončení v 9:40

Úterý - pátek bude probíhat výuka:

  • 1. třídy úterý od 8:00 do 9:40, středa až pátek dle rozvrhu do 11:40
  • 1. stupeň od 8:00 do 11:40
  • 2. stupeň od 8:00 do 12:35

Od 9. 9. výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd.

 

Středa

Prázdniny 2019/2020        
Podzimní prázdniny od 29.října do 30.října 2019
Vánoční prázdniny od 23.prosince 2019 do 3.ledna2020
Pololetní prázdniny od 31.ledna 2020    
Jarní prázdniny od 17.února 2020 do 23.února 2020
Velikonoční  prázdniny od 9.dubna 2020    
Hlavní prázdniny od 1.července 2020 do 31.srpna 2020

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠD NA ŠK.ROK 2019/2020

Zápis do ŠD bude probíhat v srpnu ve ŠD na ul. Školní 246: 

  • 29. 8. 2019  (12.00 - 16.00 hod.)
  • 30. 8. 2019  (8.00 - 12.00 hod.)

Přihláška je platná na jeden školní rok , proto se žáci musí přihlašovat každým rokem.

Přednostně jsou přijímáni žáci 1. - 3. tříd. Žáky 4. tříd přijímáme do naplnění kapacity ŠD.

 

Sdělení zákonným zástupcům žáků – Rekonstrukce na ulici Březinské

Od pondělí 1. dubna 2019 bude probíhat rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Březinské v Petřvaldě, a to od křižovatky s ul. Nejedlého po křižovatku s ul. Školní.

Plánovaný termín dokončení stavby je v měsíci červnu 2019.

Rekonstrukce bude rozdělena do tří úseků s tím, že první úsek realizace bude od křižovatky s ul. Nejedlého po odbočení k panelovým domům.

Po dokončení tohoto úseku bude uzavřen úsek od odbočení k panelovým domům po křižovatku s ul. Okalovou a následně poslední úsek od křižovatky s ul. Okalovou po křižovatku s ul. Školní.

Jedná se o rozsáhlou stavbu, kde je nutno dodržovat dopravní značení a objízdné trasy.

Provoz, zásobování a dojezd k obchodu COOP bude bez omezení.

Také dostupnost k ZŠ a MŠ na ul.Školní bude pro pěší veřejnost zachována kolem obchodu COOP nebo po ul. Kovalčíkové.

Tímto žádáme občany a především žáky o zvýšenou pozornost při pohybu na zmíněných komunikacích.

Předem se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Ing. Petr Dvořáček

místostarosta

 


 

 

 

 

 

Elektronická žákovská knížka v mobilu

Rodiče a žáci mohou nyní nově využívat Bakaláře - žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody

  • pohodlné ovládání - vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
  • bezplatné používání
  • režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu
  • uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování
  • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/  Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Pokud se Vám nedaří přihlásit přes aplikaci Bakaláři ve vašem chytrém zařízení, je potřeba znovu vyhledat školu nebo změnit adresu na https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/

 

 

 
 

Projektový den „Sportem ke zdraví“

Mezinárodní den dětí na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

„ Sportem ke zdraví“

           

1. červen již tradičně patří dětem. Na petřvaldské základní škole proběhla oslava tohoto významného dne již v pátek 31. května 2019. A co všechno naši žáci zažili?

Číst dál...

Projektový den „Den prevence“ a prohlídka protidrogového vlaku

Ve středu 20.3.2019 proběhl v naší škole projektový den „Den prevence“. Třídní učitelé si k této problematice připravili pro své žáky různá témata a věnovali se například dopravní výchově, poskytování první pomoci, bezpečnému chování na internetu, rizikům užívání návykových látek apod.

Číst dál...

Vítání jara v naší ZUŠ

 

V úterý 26. března 2019 se na škole uskutečnily tři výchovné koncerty, které zaplnily koncertní sál do posledního místečka. Posluchači zde mohli zhlédnout královnu jara „Vesnu“ v podání Klárky Andilové a v roli krále vod se představil Martin Konkolský.

Naše vyprávění bylo zpracováno podle pranostik, zvyklostí a pohádkového námětu. Moderování obou protagonistů bylo prokládáno hudbou našich žáků a učitelů, kterým tímto děkujeme za jejich poctivou práci, nápaditost a cílevědomost. Závěr koncertu patřil hudební skupině Džíny a jejímu poutavému programu, který zakončily naše postavičky královna Vesna a král vod s přáním krásného jara. Výchovné koncerty zpracovala a s žáky nastudovala paní učitelka Ivana Matušů.

 

Ivana Matušů

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

Žákovský koncert v ZUŠ

 

            Ve čtvrtek 7. února 2019 se uskutečnil již tradiční koncert žáků ZUŠ. Svůj soutěžní program ve hře na elektronické klávesové nástroje zde předvedl Daniel Bura ze třídy paní učitelky Ivany Matušů, který ve školním kole získal první místo.

Přítomné posluchače potěšily známé melodie v podání žáků klavírního, dechového, pěveckého a kytarového oddělení. Pěkné výkony více než 30 účinkujících žáků rodiče ocenili hojným potleskem.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům, kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili hodnotný program.

 

                                                                                               Šárka Podobová

                                                                                   ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

REVOLUTION TRAIN  opět v Havířově
revoluční primární protidrogová prevence

 

Šest stříbrných obrněných vagónů

=  4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit.

 

Znovu, po několika letech  vlak zastaví ve vlakové stanici Havířov a také díky finanční podpoře města Petřvald se tohoto protidrogového projektu, 20.března 2019,  zúčastní 320 žáků Základní školy Školní 246 v Petřaldě a rovněž zájemci z řad petřvaldských občanů.

Číst dál...

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.