foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

 

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

 

Aktuality:

 

 

 

Prázdniny 2019/2020        
Podzimní prázdniny od 29.října do 30.října 2019
Vánoční prázdniny od 23.prosince 2019 do 3.ledna2020
Pololetní prázdniny od 31.ledna 2020    
Jarní prázdniny od 17.února 2020 do 23.února 2020
Velikonoční  prázdniny od 9.dubna 2020    
Hlavní prázdniny od 1.července 2020 do 31.srpna 2020

 

Elektronická žákovská knížka v mobilu

Rodiče a žáci mohou nyní nově využívat Bakaláře - žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody

  • pohodlné ovládání - vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
  • bezplatné používání
  • režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu
  • uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování
  • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/  Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Pokud se Vám nedaří přihlásit přes aplikaci Bakaláři ve vašem chytrém zařízení, je potřeba znovu vyhledat školu nebo změnit adresu na https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/

 

 

 
 

Žákovský koncert v ZUŠ

 

            Ve čtvrtek 24. října 2019 se uskutečnil koncert žáků ZUŠ spojený se schůzkou rodičů, který svými hudebními říkadly a písničkami zahájili žáci přípravného hudebního ročníku. Toto roztomilé vystoupení dětí nastudovala paní učitelka Mgr. Alice Bubancová.

Číst dál...

Projektový den mimo ŠD

V týdnu před podzimními prázdninami, kdy sluníčko vybízelo k výletům, vyjížděli žáci jednotlivých oddělení ŠD do Zážitkového centra URSUS v Dolní Lomné.

Celé odpoledne se věnovali společně s odbornicí z praxe přírodovědným aktivitám. Prostřednictvím zážitkových a interaktivních expozic se seznamovali s přírodninami, živočichy a rostlinami našich krásných Beskyd. V programu Strom – smíšené lesy rozpoznávali jehličnaté a listnaté stromy, nahlédli do tajů lesního ekosystému.

V expozici U všeho byla a je voda poznali vznik a vývoj Beskyd. Měli možnost se seznámit nejen se vznikem krajiny Beskydy, ale poznávali i život zvířat vyskytujících se v lese (medvěd, rys, vlk, liška, divočák), jejich stopy v přírodě, ptactvo žijící u vody i vodní tvory (žáby, ryby a jiné).

Velký model hor jim přiblížil život v jeskyni a na řece Lomné poznali, jak se voda z hor dostává do údolí.

Velkých zážitkem bylo 3D kino, kde žáci viděli nádherný propagační pořad o Beskydech.

Výlety byly financovány z projektu Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596. Dopravu autobusy zajistilo Sdružení rodičů, za což jim velice děkujeme.

Na závěr malý rébus: Víte, co znamená v latině URSUS? Žáci ze ŠD už vědí 😊 -  přece MEDVĚD.

 

                                                                                       Vychovatelky ŠD

                                                                                                       ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.                                         

Branný den

Ve dnech 12. - 13. 10. 2019 proběhl na Základní škole a Základní umělecké škole v Petřvaldě „Branný den“.  Tato akce byla pořádána ve spolupráci s Muzeem civilní obrany Ústí nad Labem.

Projektový den rozvíjel občanské a sociální kompetence a kompetence k řešení problému a byl zaměřen na ochranu obyvatelstva za mimořádných situací. Obsah byl přizpůsoben současným trendům ve vzdělávání.

Číst dál...

Šablona : projektové dny mimo školní družinu

Projektový den Archeopark Chotěbuz

   

         Ve dnech 11.6.;13.6.;21.6. 2019  se v každém oddělení ŠD vyjelo na projektový den mimo školní družinu do Archeoparku Chotěbuz, který byl realizován v rámci projektu MSMT „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596

 

    Na projektový den s názvem Archeopark Chotěbuz jsme se všichni moc těšili. Cílem bylo propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v hodinách prvouky, vlastivědy, českého jazyka.  Společně s odborníkem z praxe jsme naplánovali průběh celého dne. Nejprve jsme hledali  na internetovém portálu www.mapy.cz , která území slovanské kmeny zaujímaly a kde se daná lokalita Chotěbuz nachází.

     Formou prezentace jsme se seznámili s životem Slovanů, zjistili jsme co jedli, pili, co si oblékali, s čím obchodovali, jaké uctívali bohy. Zábavnou formou jsme se přiblížili zdatnost slovanských bojovníků, stříleli jsme z luku na terč, házeli jsme papírovými koulemi proti sobě. Vybarvovali jsme pracovní listy s uctívanými bohy té doby.

     Po obědě jsme vyrazili za dobrodružnou cestou našich předků do Archeoparku Chotěbuz Podobora. V průběhu programu jsme si prohlédli vnitřní expozici, osahali si nástroje a zbraně, prohlédli si ozdoby vyrobené nejen ze železa, ale také z keramiky. Po vyplnění pracovního listu nás čekala prohlídka repliky majestátního slovanského hradiště. Nahlédli jsme do rekonstruovaných obytných domů, účastníci si mohli vyzkoušet jak se v minulosti mlelo obilí, a poznali jaká je to dřina, než se namele mouka na jeden pecen chleba. Na závěr si vyzkoušeli psaní rýdlem na voskovou tabulku.

     V rámci projektové výuky jsme využili také přilehlého objektu Rybí dům, kde si účastníci projektového dne prohlédli obří akvária se stálou výstavou sladkovodních ryb. Bavili se o tom, které z těchto ryb byli součástí potravy našich předků a porovnávali způsoby obživy v době minulé i současné. Rovněž porovnávali druhovou rozmanitost ryb. Zpracovali pracovní list – vyhledávání názvů jednotlivých druhů ryb.

 

     Využili  jsme těchto metod a forem práce:

a) Slovní – rozhovor, diskuze, výklad

b) Komunikativní – práce ve skupinách

c) Praktické – výtvarná činnost, pohybové hry

d) Názorně demonstrační – prohlídka expozice

    Rozvíjející kompetence :

  1. K učení –vyplňování testu
  2. Komunikativní – naslouchání druhým, aktivní zapojení v diskusi
  3. Sociální – efektivní spolupráce ve skupině

Celý program  je součástí vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda. Průřezovým tématem byla environmentální výchova.

    Účastníci si zážitkovými metodami upevnili učivo z prvouky, vlastivědy – období slovanské, z přírodovědy diverzita rostlinných a živočišných druhů.

 

Účastníci byli velice šikovní, aktivně se zapojovali do připraveného programu a mile nás překvapili pěkným chováním. Všem se výlet moc líbil.      

 

Fotografie:

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Archeopark_Chotebuz_II._a_III._Oddeleni/

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Archeopark_Chotebuz_I._IV.odeleni/

 

 

 

                                                                                                                             Jana Dostálová

                                                                                                                     Vedoucí vychovatelka  

 

Šablona : projektové dny ve školní družině

Projektový den Velikonoční tradice a tvoření

     Velikonoční prázdniny a Velikonoce je doba, na kterou se děti těší. Konečně je tady jaro. Ve dnech od 9. dubna do 16. dubna se v každém oddělení ŠD uskutečnil projektový den na téma Velikonoční tradice a tvoření, který byl realizován v rámci projektu MSMT „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596. Projekt začal společnou diskuzí o tom, co jsou Velikonoce, proč se slaví a jak probíhá příprava na tyto svátky u žáků v rodinách. Formou hledání barevných vajíček se žáci seznámili s velikonočním (pašijovým) týdnem. Zjistili, že každý den má svůj název a je spjat s určitým zvykem a tradicí. Společně s odborníkem z praxe paní H. Sulkovou jsme poznali několik způsobů zdobení vajíček. Seznámili jsme se s výrobou velikonočních dekorací a ochutnali tradiční velikonoční jídla (beránek, mazanec, vajíčkovou pomazánku). Po celou dobu tvoření jsme se učili velikonoční koledy a říkanky. Celý projekt jsme zakončili návštěvou technického muzea, kde si žáci prohlédli výstavu Velikonoce v Muzeu. V rámci velikonočních dílniček si žáci vyrobili velikonoční přáníčko a dekoraci na stůl. Našim cílem bylo žákům přiblížit lidové zvyky a křesťanské tradice Velikonoc. To se nám snad povedlo. Podle ohlasu žáků vyplynulo, že se jim projekt líbil, že se něco nového dozvěděli.                                                         

Jana Dostálová  vedoucí ŠD

     v ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Fotografie

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Hody%2Chody_doprovody_aneb_radostne_Velikonoce_ve_SD/

https://skolnidruzinazavodni822.rajce.idnes.cz/VI.odd_Velikonoce_2019/

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.